Siunaa ja varjele meitä Korkein, kädelläs…

17.3.2022 klo 13:53 Kolumnit Antero Laukkanen

Siunaa ja varjele meitä Korkein, kädelläs… Tähän hartaaseen pyyntöön ja yhteislauluun päättyy jokainen Suomen Kansallinen Rukousaamiainen. Eduskunnan Raamatturyhmässä ja rukousaamiaista järjestävässä yhdistyksessä emme voineet kuvitella, miten dramaattisessa tilanteessa 10. maaliskuuta 2022 olisimme. Sota on syttynyt Euroopassa.

Luottamus tulevaisuuteen – Kansakunnan uudistuminen oli vuoden teema. Aamiaistilaisuudessamme Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova kiitti tuesta ja vetosi sydämeen käyvästi, että muistaisimme heidän kärsivää maataan rukouksilla. Adventtikirkon pastori Liia Kaitainen rukoili ukrainaksi.

Suomen Unkarin edellinen suurlähettiläs György Urkuti kertoi 2012 perustuslakiuudistuksesta, jossa kansakunta tunnustaa kristilliset juurensa ja perhearvojen merkityksen. Kuulimme myös Perheministeri Katalin Novakin videohaastattelun, joka valittiin samoilla hetkillä maan presidentiksi.

Unkari on saavuttanut kiistattomia tuloksia rohkealla perhepolitiikalla, josta Suomi voisi ottaa oppia.

Lapuan piispa Matti Salomäen puheessa oli kaksi pääteemaa: rohkeasti juurille ja rohkeasti tulevaisuuteen. ”Kun olemme selvillä omista juurista niin kristittyinä, kirkkona kuin kansakuntanakin, se antaa parhaat lähtökohdat käydä rohkeasti tulevaisuuteen.”

”Näin voimme myös ajatella omia juuriamme ja muistaa niitä lähteitä ja kaivoja, joista esivanhempamme ovat ammentaneet ja ottaa ne kaivot uudelleen käyttöön. Sieltä löytyy Jumalan sanan arvostaminen, hengelliset laulut, avoimuus Pyhän Hengen työlle, yleisen pappeuden arvostus, sakramenttien käyttö, kristilliset arvot ja -kasvatus, halu viedä hyvää sanomaa eteenpäin niin kotimaassa kuin yli rajojenkin jne. Näin voimme ottaa oppia menneistä ajoista ja saada ammentaa niistä lähteistä, joista ennekin on runsaasti ammennettu.”

Ohjelmassa oli rukousta ja rukouslauluja enemmän kuin koskaan. 140 vierasta, joista 19 oli eri puolilta Eurooppaa, koki tilaisuuden hyvin vaikuttavana. Parlamenttien välinen rukousliike on levinnyt joka puolelle maailmaa, ja niitä pidetään jo lähes jokaisessa Euroopan maassa. Suomessa osallistujat ovat politiikan ja elinkeinoelämän vaikuttajia sekä eri kristillisten tunnustuskuntien johtajia. Aamiaiskutsun oli allekirjoittanut yksitoista kansanedustajaa useista puolueista.

Ylös