Päivi Räsänen: Syyttäjän hevosmalli johtaa totuuden vastaisiin syytöksiin – leijonaa ei voi sanoa hevoseksi!

3.4.2022 klo 09:31 Kotimaa Kristiina Kunnas

– Virheelliset hevosmallilla keksityt syytökset loukkaavat minun lisäkseni myös seksuaalisia vähemmistöjä. Olen toistuvasti kertonut, että pidän kaikkia ihmisiä Jumalan kuvaksi luotuina ja yhtä arvokkaina ihmisinä, Päivi Räsänen toteaa valtionsyyttäjä Mantilan puheisiin vastaten.

Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyytensä Helsingin käräjäoikeuden päätökseen, jossa hylättiin kaikki Päivi Räsäsen lausuntoihin kohdistuvat syytteet.

– Erityisesti ihmettelen syyttäjän julkisuudessa lausumia perusteluita sille, miksi oikeusprosessia tulisi jatkaa, Räsänen hämmästelee tiedotteessaan.

– Valtionsyyttäjä Mantila kertoi Ylelle antamassaan lausunnossa, että syyttäjän ’tulkintatapa ei liiku totuus – epätotuus -ulottuvuudella’. Hän havainnollisti tulkintaperiaatettaan osuvalla rautalankaesimerkillä: ’Se on ihan sama asia, jos joku on kertonut nelijalkaisesta olennosta, jolla on harja ja häntä, ja sitten syyttäjä ilmoittaa, että puhuja on tarkoittanut hevosta.’

– Näihin tuntomerkkeihin sopii moni muukin eläin, vaikkapa leijona, Räsänen huomauttaa.

Räsänen pitää tulkintaperiaattetta totuudesta irrotettuna.

– Tällä totuudesta irrotetulla tulkintaperiaatteella syyttäjä on siis käsitellyt lausuntojani. Yhtenä esimerkkinä, toisin kuin syyttäjä väittää, en Stiller-keskusteluohjelmassa sanonut homoseksuaalisuutta geneettiseksi rappeumaksi. Päinvastoin torjuin keskusteluohjelman toimittajan ehdottaman ajatusleikin homoseksuaalisuudesta geneettisenä ominaisuutena sanoen, että aivan tuoreimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa on pieni.

– Käräjäoikeus päätöksessään toteaa, että syyttäjän esittämää väitettä ei radio-ohjelmasta ilmene. Tällaista en siis sanonut, en tarkoittanut enkä edes ajatellut. Käräjäoikeus löysi useita muitakin syyttäjän totuudenvastaisia väitteitä teksteistäni, muiden muassa virheelliset väitteet, että olisin sanonut homoseksuaaleja alempiarvoisiksi, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön taipuviksi tai että he eivät olisi Jumalan luotuja. Näin en ole koskaan sanonut, tarkoittanut enkä näin ajattele.

– Virheelliset hevosmallilla keksityt syytökset loukkaavat minun lisäkseni myös seksuaalisia vähemmistöjä. Olen toistuvasti kertonut, että pidän kaikkia ihmisiä Jumalan kuvaksi luotuina ja yhtä arvokkaina ihmisiä.

Syyttäjän esittämää hevosmallia on valitettavasti historiassa käytetty toimintaperiaatteessa: ”Kun syyllinen tiedetään, niin rikos kyllä keksitään.”

Syyttäjän esittämää hevosmallia on valitettavasti historiassa käytetty toimintaperiaatteessa: ’Kun syyllinen tiedetään, niin rikos kyllä keksitään.’

Päivi Räsänen toistaa olevansa valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta kaikissa tarvittavissa oikeusasteissa.

– Tarvittaessa jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, hän jatkaa.

– Luotan edelleen siihen, että oikeuslaitoksemme tulkintaperiaate liikkuu ’totuus’ -ulottuvuudella. Samalla rohkaisen muitakin käyttämään näitä perusoikeuksia.

Ylös