KD:n puoluekokousaloite kotihoidon päihde- ja mielenterveyspalveluista päätyi hallituksen vastattavaksi

4.5.2022 klo 19:57 Politiikka Samuli Rissanen

Hallitus on vastannut kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah’n tekemään kirjalliseen kysymykseen kotihoidon asiakkaiden mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Kysymyksen taustalla on KD:n puoluekokousaloite viime elokuulta.

Essayah’n kysymyksen taustalla on kristillisdemokraattien puoluekokousaloite, jonka Pirkanmaan piiri esitti. Siinä toivottiin mielenterveys- ja päihdepalveluita osaksi kotihoidon asiakkaiden palveluvalikoimaa.

Kristillisdemokraattien aloitteen ja Essayahin kysymyksen tavoitteena on varmistaa erityisesti kotihoidon asiakkaiden riittävät mielenterveys- ja päihdepalvelut ja sen, että kotihoidossa työskentelee jatkossa riittävästi päihde- ja mielenterveysosaajia.

– Lain kirjaus pitää sisällään velvoitteen myös riittävän päihde- ja mielenterveyden asiantuntemuksen turvaamiseen

Essayah peräänkuulutti myös sitä, että kotihoidon työntekijöiden koulutuksessa huomioidaan päihde- ja mielenterveysalan osaamisen lisääntyneet haasteet.

– Päihde- ja mielenterveysongelmissa kyse on monimutkaisesta kokonaisuudesta, ja usein niiden huomaaminen vaatii ammatillista silmää ja kokemusta, Essayah sanoi.

Hän muistutti, että valtaosa kotihoidon henkilöstöstä on lähi- tai perushoitajia, joista harva on suuntautunut koulutuksessaan päihde- ja mielenterveystyöhön. Lisäksi pelkona on, että hoitajamitoituksen myötä kotihoidosta siirtyy yhä enemmän työntekijöitä muihin tehtäviin, mikä entisestään heikentäisi kotihoidon mahdollisuuksia tukea asiakkaita päihde- ja mielenterveysongelmissa.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmakirjauksen mukaan mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö uudistetaan.

Tavoitteena on parantaa myös kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistetään kotihoidon henkilöstön riittävyyttä.

Voimassa olevan vanhuspalvelulain mukaan kunnan ja jatkossa hyvinvointialueen käytettävissä on oltava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta.

– Lain kirjaus pitää sisällään velvoitteen myös riittävän päihde- ja mielenterveyden asiantuntemuksen turvaamiseen, hallituksen vastauksessa todetaan.

 

Ylös