– Turkistarhojen hyödyntämättömät fosforivarannot käyttöön, Peter Östman vetoaa

11.5.2022 klo 14:41 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Peter Östman esittää, että turkiseläintuotannossa syntyvän fosforipitoisen lannan ravinteiden saamista kasvinviljelyalueille hyödynnettäväksi tulee kansallisesti edistää.

Östman muistuttaa, että turkiselinkeino istuu fosforipankin päällä. Fosfori on maatalouden kannalta keskeinen uusiutumaton luonnonvara, jonka arvo tulee nousemaan globaalisti.

– Lannan hyötykäyttö ja fosforin kierrätyksen edistäminen on kestävän kehityksen mukainen keino edistää omavaraisuutta sekä vähentää kaivostoiminnan tarvetta, Östman sanoo.

Turkiselinkeino istuu fosforipankin päällä.

Turkiseläintuotanto on voimakkaasti alueellisesti keskittynyttä. Lannan ravinteiden alueellista saatavuutta tulee tehostaa tukemalla ravinteiden uudelleensijoitusta.

– Turkistuotannossa muodostuu ravinteikasta lantaa, jonka roolia erityisesti fosforin kierrättämisessä voitaisiin tehostaa. Lannan jalostusta tehostamalla turkisala voisi kierrättää sivuvirtoja tehokkaammin ja edistää kiertotaloutta, Östman toteaa.

 

 

Ylös