– Omaishoidon tukea pitäisi korottaa ja määrän sekä kriteerien pitäisi olla samat kaikkialla Suomessa, Antero Laukkanen vaatii

19.5.2022 klo 11:18 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen vaatii omaishoidon tukiin korotusta sekä esittää tuen määrän ja tukikriteerien harmonisointia.

– Omaishoito on yhtä raskasta työtä riippumatta siitä, missä asuu. Tuen määrä ja tukikriteerit tulisi harmonisoida koko maassa. Jos kriteerejä ja tuen määrää ei määritellä kansallisesti, on riskinä, että tulevaisuudessa tukien määrä ja kriteerit entisestään eriytyvät hyvinvointialueittain, Laukkanen sanoo.

Jopa joka kymmenes työikäisistä suomalaisista huolehtii viikoittain sairaasta tai ikääntyneestä lähiomaisestaan.

Tyypillinen omaishoitaja on keski-ikäinen nainen, joka huolehtii ikääntyneistä vanhemmistaan. Moni omaishoitaja tekee erittäin pitkiä päiviä.

Laukkanen katsoo, että tuen tulisi perustua annettuun hoivaan, eikä muiden mahdollisten tulojen tulisi olla este omaishoidon tuen saamiselle.

Omaishoitajat tekevät korvaamatonta työtä

Esimerkiksi Laukkasen kotikunnassa Espoossa korkein omaishoidon tukiluokka on yli 1800 euroa kuukaudessa, mutta kriteerit tähän tukiluokkaan pääsemiseen ovat erittäin tiukat. Ylimmässä palkkioluokassa tuensaajalla ei saa olla mitään muita tuloja.

EU-maissa on myös malleja, joissa tuetaan esimerkiksi ikääntyneiden asumista lähellä omaisiaan.

Omaishoitajat tekevät korvaamatonta työtä, Laukkanen muistuttaa.

Omaishoito helpottaa myös painetta kuormittuneelta hoitoalalta. Seuraavan vuosikymmenen aikana tarve omaishoidolle tulee kasvamaan, kun yhä suurempi osa suurista ikäluokista tarvitsee apua.

– Mallia tulee ehdottomasti kehittää. Omaishoidon tuen parantaminen tavalla tai toisella tulee olemaan yksi KD:n keskeisiä vaatimuksia seuraavalle hallitukselle, Laukkanen arvioi.

Ylös