Yliopistosairaaloiden alasajo on estettävä, kansanedustajat Miia Laiho ja Sari Tanus vaativat

23.5.2022 klo 08:49 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustajat Miia Laiho ja Sari Tanus vaativat, että hallituksen on varmistettava kiireellisesti yliopistosairaaloiden riittävä rahoitus.

– Vaativaa erikoissairaanhoitoa ja laadukasta opetusta, tutkimusta, tiedettä ei saa romuttaa, vaan siitä on pidettävä kiinni, he sanovat.

Kokoomuksen kansanedustaja Miia Laiho ja kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus muistuttavat mielipidekirjoituksessaan, että yliopistosairaaloiden alasajo on estettävä.

– Yliopistosairaaloiden tärkein tehtävä vaativan erikoissairaanhoidon lisäksi on lääketieteellisen koulutuksen ja korkeatasoisen kliinisen tutkimuksen tekeminen. Ne ovat edellytyksiä sille, että Suomi voi pysyä korkeatasoisena lääketieteen osaamisen maana, uusia hoitoja löydetään ja vaikeatkin sairaudet saataisiin hoidettua, he muistuttavat.

– Olisi pitänyt kuunnella asiantuntijoita ja huomioida puuttuva rahoitus jo sote-lakia valmisteltaessa.

Sote-uudistuksen myötä yliopistosairaaloiden rahoituksesta on tullut iso kysymysmerkki. Rahoituksen puutteen vuoksi yliopistosairaaloiden tulevaisuus ei näytä hyvältä.

– Olisi pitänyt kuunnella asiantuntijoita ja huomioida puuttuva rahoitus jo sote-lakia valmisteltaessa. Näin hallitus ei kuitenkaan toiminut, kansanedustajat kirjoittavat.

Sote-lakien käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti lausumalla, että ”sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja niiden rahoitusta koskeva erillislainsäädäntö saatetaan eduskunnan käsittelyyn siten, että se tulee voimaan ennen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen toimeenpanoa”.

Toukokuun alussa hallitus antoi esityksen sote-uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi. Alkuperäisessä esityksessä yliopistosairaala-alueiden rahoitustilannetta olisi parannettu niin sanotulla yliopistosairaalalisällä.

Tämän kohdan hallitus veti kuitenkin esityksestä pois viime metreillä johtuen hallituksen sisäisistä ristiriidoista.

– On hyvin erikoista, että hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alusta ja asia on edelleen auki. Jos rahoitusta ei tule, tarkoittaa se käytännössä tutkimus- ja opetustoiminnan alasajoa ja horjuttaa myös erityisen vaativaa erikoissairaanhoidon järjestämistä, Laiho ja Tanus muistuttavat.

 

 

Ylös