– Kokonaisvaltainen, oikea-aikainen ja riittävän voimakas tuki sitä tarvitseville lapsille ja perheille säästää kustannuksia jatkossa, KD Naiset muistuttaa

23.5.2022 klo 17:29 Politiikka Samuli Rissanen

– On tosiasia, että osa lapsista elää tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen antaman tuen lisäksi tarvitaan lasta ja koko perhettä tukevia toimia, KD Naiset muistuttaa.

Erityisjärjestön mielestä on tärkeää, että lapsia ja perheitä tuetaan parhaiten kattavien palvelujen ja eri toimijoiden yhteistyön avulla.

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaiskehitystä ja hyvinvointia, jonka pohjalle hänen kehityksensä ja oppimisensa rakentuu.

KD Naisten mielestä on kuitenkin tärkeää, että lapsia ja perheitä tuetaan myös muiden palveluiden kautta. Kaikki yhteistyökäytännöt ja periaatteet tulee sopia yhdessä lastenneuvolan, lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvolan ja muiden sosiaalitoimen palvelujen kanssa.

– Lapsen kokonaisvaltainen tukeminen tehdään parhaiten yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

– Lapsen kokonaisvaltainen tukeminen tehdään parhaiten yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, KD Naiset toteaa kannanotossaan.

Yhteistyötä tarvitaan KD Naisten mukaan erityisesti niissä tilanteissa, joissa neuvotellaan lapsen asioista tai edellytetään viranomaisten puuttumista. Tämä säästää kustannuksia tulevaisuudessa kun tuki on ollut kokonaisvaltaista, oikea-aikaista ja riittävän voimakasta.

Elokuussa voimaan astuva uusi varhaiskasvatuslaki tarkentaa tuen antamista entisestään ja tuo tullessaan lapsen kolmitasoisen tuen mallin ja muodot. KD Naiset kokee lain tuomat tarkennukset hyvinä, sillä uusi laki määrittelee myös miten tukea annetaan.

– Mahdollinen tuen tarve arvioidaan aina kunkin lapsen yksilöllisten tarpeiden perusteella ja tukeminen aloitetaan heti kun lapsen tuen tarve huomataan. Tämä on varhaiskasvatuksen järjestäjän velvollisuus, erityisjärjestö muistuttaa.

 

Ylös