”Jos mahdollista Virossa, miksi ei Suomessa” – Sari Essayah ja Päivi Räsänen arvostelevat hallitusta rajavartiolakiin jätetystä porsaanreiästä

14.6.2022 klo 15:16 Politiikka Samuli Rissanen

Sari Essayah’n mukaan rajavartiolain uudistamista koskevasta lainsäädännöstä puuttuu tärkein eli turvapaikanhaun väliaikainen keskeyttäminen hybridivaikuttamistilanteissa.

Päivi Räsänen kysyy, miksi Suomi ei voisi tällaista lakia säätää, kun sellaista puuhataan myös EU-maa Virossa.

Kristillisdemokraatit arvostelevat hallitusta rajavartiolain uudistamisen yhteydessä lakiin jätetyistä porsaanreiistä.

Lainsäädännöstä puuttuu kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsäsen mielestä mahdollisuus keskeyttää turvapaikanhaku hybridivaikuttamistilanteissa.

– Tällä olisi iso ennaltaehkäisevä vaikutus

– Tällä olisi iso ennaltaehkäisevä vaikutus ja tällaisen mekanismin olemassaolo kertoisi sen, että meidän rajalle ei kannata tällaista hybridivaikuttamiskampanjaa edes tehdä, Essayah totesi eduskunnassa.

Hallituksen esityksen mukaan kansallisesta turvallisuudesta ja alueellisesta koskemattomuudesta huolehtiminen on hoidettava siten, että samalla pystytään täyttämään velvoite tutkia kansainvälistä suojelua koskevat pyynnöt.

– Vaikka kaikin puolin kyllä kannatan hädänalaisten ihmisten auttamista ja ajattelen että Suomi pystyy omalta osaltaan kantamaan myös globaalia vastuuta niin tässä esityksessä ongelmallista se, että kansallisesta turvallisuudesta huolehtiminen ja kansainvälisen suojelun rinnastaminen on vedetty samalle viivalle, Essayah sanoi.

Hänen mukaansa EU:n ja myöskin kansainvälisen yhteisön pitäisi pitemmällä tähtäimellä löytää sellainen järjestelmä, joka ei mahdollista muuttoliikkeen mobilisointia painostuskeinona.

– Kokonaisuudessaan tällainen järjestelmä, joka mahdollistaa ihmisten käyttämisen painostuskeinona, on myöskin väärin näitä ihmisiä kohtaan.

Päivi Räsänen muistutti, että rajanylityspaikkojen sulkeminen ei tarkoita sitä, etteikö hybriditilanteen oloissa rajan yli voisi päästä ja siksi oleellista on se, että voidaanko turvapaikanhaku keskeyttää tilapäisesti.

– Haluan nyt sanoa, että on erotettava kansainväliseen suojeluun perustuva turvapaikanhaku siitä, että ihmisiä harhautetaan ja heitä hyväksikäyttäen pyritään uhkaamaan toisen valtion turvallisuutta.

Räsänen kysyi myös, onko sisäministeri tietoinen että EU-maa Virossa on tekeillä laki, joka mahdollistaa myös turvapaikkakäsittelyn keskeyttämisen kansallista turvallisuutta tai yleistä järjestystä uhkaavissa hybridi tilanteissa.

– Jos se on Virossa mahdollista, miksi se ei olisi meillä Suomessa, Räsänen ihmetteli.

Ylös