– Kun Venäjän tuontienergia poistui paletista, on tehtävä nopea muutos aurinko-, tuuli- ja maalämpöenergiaan, Sari Tanus sanoo

16.6.2022 klo 18:04 Eduskunta Samuli Rissanen

– Kristillisdemokraatit kannattavat järkevää ilmastopolitiikkaa. Tarvitaan toimenpiteitä ilmastonlämpenemisen hidastamiseksi ja luonnon tasapainon ylläpitämiseksi, kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus sanoo.

– On kuitenkin tärkeää, että ilmastonmuutoskeskustelussa pelottelun sijaan nostetaan faktat ja oikeat mittasuhteet keskiöön. Keskustelussa isot ja pienet asiat ovat menneet sekaisin, ja tästä on aiheutunut turhaa ahdistusta ja turhia pelkoja, Tanus totesi eduskunnassa, joka keskusteli keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta.

Tanus muistutti, että ilmastonmuutoksen torjunnassa Suomella on oiva mahdollisuus hyödyntää teknologista osaamistaan.

– Ilmastohysterian sijaan, voimme luoda uutta. Ilmastonmuutoksen torjunta antaa mahdollisuuksia uuden puhtaamman teknologian kehittämiseen ja uusien yritysten syntymiseen. Valinta on meidän, hän sanoi.

– Kovin helppoa on hallituksesta tai Brysselistä käsin kasata taakkoja toisten, kuten viljelijöiden kannettaviksi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa merkittävästi ja eteenpäin vievästi myös suomalaiseen energiapolitiikkaan.

– Nyt kun venäläinen tuontienergia on pois energiapaletistamme, on tehtävä nopea muutos aurinko-, tuuli- ja maalämpöenergian laajamittaiseen käyttöön. Muutos on myös ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta välttämätön, Tanus sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää luoda riittävät kannustimet, jolla suomalaisten asunnot saadaan energiaomavaraiseksi. Tarvittava teknologia ja osaaminen on jo olemassa.

– Toki suomalainen yhteiskunta panostaa jo nyt merkittävästi energiaremontteihin, mutta valitettavasti näitä parannuksia suomalaisten rahoilla tehdään enemmän Italiassa kuin täällä koti-Suomessa, Tanus muistutti.

Vaikka maataloudessa olisi potentiaalia päästöjen vähentämiseen, Tanuksen mukaan on turha odottaa, että konkurssin partaalla olevilla maatiloilla olisi nyt paukkuja tehdä investointeja vaikkapa biokaasun keräämiseen, säätösalaojituksen rakentamiseen tai uusiin viljelymenetelmiin.

– Kovin helppoa on hallituksesta tai Brysselistä käsin kasata taakkoja toisten, kuten viljelijöiden kannettaviksi.

Juuri nyt polttoaineiden ja ruoan hinnat nousevat voimakkaasti, mikä vaikuttaa dramaattisesti ihmisten arkeen. Liikennesektori on kokonsa takia keskeisessä roolissa päästövähennystavoitteissa. Tärkein ja vaikein haaste ilmastoselonteon tavoitteiden toteuttamisessa on Tanuksen mielestä kuitenkin se, miten pitää kansalaiset mukana.

– On selvä, ettei ilmastotavoitteita saavuteta, jos tavallinen ihminen joutuu muutoksista kohtuuttomasti kärsimään.

Muuttunut tilanne on toisaalta myös mahdollisuus edistää esimerkiksi julkista liikennettä ja liikkumista palveluna -konseptia.

Julkisen liikenteen kilpailukyky yksityisautoiluun verrattuna on viime vuosina parantunut ja polttoaineen kohonnut hinta nopeuttaa kehitystä. Julkisen liikenteen kasvulla on kuitenkin rajansa. Lisäksi julkinen liikenne on hyvin keskittynyttä ja kohtelee eri puolella Suomea asuvia eriarvoisesti.

– Kategorinen ajattelu, jossa julkinen liikenne on hyvä ja yksityisautoilu paha, on väärä. Suomen kokoisessa maassa, myös maaseudulla tulee olla elämisen edellytykset. Se tarkoittaa oman auton käyttöä, niin että se on myös taloudellisesti mahdollista. Korkea polttoaineen hinta rajoittaa jo nyt työssäkäyntiä eri puolilla maata, Tanus muistutti.

Ylös