– Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia olisi kovennettava kautta linjan, Antero Laukkanen sanoo

17.6.2022 klo 12:40 Politiikka Samuli Rissanen

Lakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Antero Laukkanen harmittelee sitä, että laaja ja tärkeä seksuaalirikoslain uudistus jäi kesken.

– On valitettavaa, että tärkeä uudistus jäi keskeneräiseksi, eikä hallituspuolueilla ollut rohkeutta kiristää seksuaalirikosten rangaistuksia riittävästi, vaikka se oli uudistuksen keskeisin tavoite. Erityisesti lapsiin kohdistuvien rikosten osalta ongelma on merkittävä, Laukkanen sanoo.

Eduskunnan lakivaliokunta sai tänään valmiiksi mietinnön seksuaalirikoslainsäädännön uudistamisesta koskevasta esityksestä. Oppositioryhmien edustajat tekivät mietintöön vastalauseen, jossa vaaditaan erityisesti seksuaalirikosten vähimmäisrangaistusten korotuksia. Hallitusryhmät eivät olleet valmiita niiden korottamiseen nykyisestä.

– Hallituksen esitykseen jää myös useita kriminalisointeihin, tunnusmerkistöihin ja rangaistusasteikkoihin liittyviä ongelmia. Se, että tunnusmerkistöt eivät ole riittävän selkeitä, aiheuttaa vaikeutta oikeuskäsittelyyn, Laukkanen toteaa.

Lapsia on suojeltava seksuaali- ja väkivaltarikoksilta kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Vastalauseessa esitetään raiskauksen vähimmäisrangaistusten korottamista nykyisestä yhdestä vuodesta vankeutta kahteen vuoteen vankeutta ja törkeän raiskauksen vähimmäisrangaistuksen korottamista nykyisestä kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen vankeutta.

Vastalauseessa esitetään myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon muuttamista siten, että yhä useampi rikos täyttäisi törkeän rikoksen määritelmän.

– Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia olisi kovennettava kautta linjan. Ankarammat rangaistukset vastaisivat paremmin tällaisten rikosten vahingollisuutta. Lapsia on suojeltava seksuaali- ja väkivaltarikoksilta kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Oppositioryhmien vastalauseessa todetaan, että kahden eri rikosnimikkeen – raiskauksen ja seksuaalisen hyväksikäytön – mahdollistaminen sukupuoliyhteydestä luo ongelmallisen hierarkian eri tekotapojen välille ja hämärtää vapaaehtoisen osallistumisen käsitettä.

Vastalauseessa esitetään myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon muuttamista siten, että yhä useampi rikos täyttäisi törkeän rikoksen määritelmän.

Raiskauksesta annettavat tuomiot ovat Suomessa useimmiten ehdollisia ja lievempiä kuin muissa Pohjoismaissa. Nykyisin valtaosa raiskausrikoksista tuomitaan käyttäen rangaistusasteikon alapäätä. Lisäksi ilman poikkeuksellisia perusteita alle kahden vuoden vankeusrangaistukset tuomitaan Suomessa ehdollisina.

 

Ylös