– Energialoikka on tehtävä, Sari Tanus vaatii

22.6.2022 klo 10:21 Politiikka Samuli Rissanen

– Ilmastoselonteon mukaan nykyiset toimet eivät kuitenkaan riitä vaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittaan lisätoimia, kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus muistuttaa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa dramaattisesti Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaan. Energian saatavuuden muuttunut tilanne pakottaa tarkastelemaan jo tehtyjä päätöksiä. Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

– On selvää, että tässä tilanteessa myös turpeen käyttöä pitää pohtia uudelleen ja hyödyntää tätäkin kotimaista energialähdettä. Suomen tulee jatkossa olla omavarainen energian suhteen, Sari Tanus kirjoittaa sanomalehti Tamperelaisessa 22.6.

Lähivuosina suomalainen energiapolitiikka kokenee suuren muutoksen, eräänlaisen energialoikan.

Hänen mukaansa on suorastaan ironista, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa merkittävästi ja eteenpäin vievästi suomalaiseen energiapolitiikkaan, myös vihreään siirtymään.

Lähivuosina suomalainen energiapolitiikka kokenee suuren muutoksen, eräänlaisen energialoikan.

– Pragmaattisesti asioihin suhtautuvien suomalaisten on helpompi ryhtyä uudistamaan kotiensa energiajärjestelmiä, kun tarve muutokseen on konkreettinen ja selkeästi nähtävillä.

– Nyt kun venäläinen tuontienergia on pois energiapaletista, on tehtävä nopea muutos aurinko-, tuuli- ja maalämpöenergian sekä biokaasun laajamittaiseen käyttöön, Tanus muistuttaa.

Muutos on myös ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta välttämätön ja samalla iso askel Suomen energiaomavaraisuuden kannalta.

Tanuksen mielestä on tärkeää toimia nopeasti ja luoda tarpeelliset kannustimet, joilla suomalaisten asunnot saadaan energiaomavaraisiksi. Tarvittava teknologia ja osaaminen on jo olemassa.

Hän huomauttaa lisäksi, että suomalainen yhteiskunta panostaa jo nyt merkittävästi energiaremontteihin, mutta valitettavasti näitä parannuksia suomalaisten rahoilla taidetaan tehdä enemmän Italiassa kuin täällä koti-Suomessa.

– On selvää, että ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvittavia toimenpiteitä tulee tehdä. Toimenpiteiden pitää kuitenkin olla oikein kohdistettuja ja kansalliset tarpeet ja vaikutukset huomioonottavia.

– Polttoaineiden ja ruoan hintojen nousu vaikuttaa jo nyt merkittävästi ihmisten arkeen. On selvää, että ilmastotavoitteita ei tulla saavuttamaan, jos tavallinen ihminen joutuu kärsimään kohtuuttomasti muutoksista.

Ylös