KD Naiset vaatii: Lapsiperheitä on tuettava taloudellisesti aiempaa enemmän

22.7.2022 klo 23:28 Politiikka Kristiina Kunnas

Pienituloisten ja monilapsisten perheiden pärjäämisestä huolissaan oleva Kristillisdemokraattien naisjärjestö KD Naiset esittää lapsiperheverovähennyksen palauttamista ja korotuksia lapsilisiin.

KD Naiset on huolissaan erityisesti pienituloisten ja monilapsiperheiden pärjäämisestä alati kasvavien talousmenojen ja ruuan hinnan nousun paineissa.

– Emme kuitenkaan kannata ministeri Ohisalon mallia, jossa kouluruokailua laajennettaisiin iltoihin ja viikonloppuihin. Vaikka koulu tavoittaa kaikki lapset, se ei aina voi olla ratkaisu kaikkeen. Kouluruokailun laajentaminen iltoihin ja viikonloppuihin vaatii taas uusien rakenteiden kehittämistä ja työntekijöiden palkkaamista, KD Naiset muistuttaa kannanotossaan.

Uusien ”toimintahäkkyröiden” ja ”himmeleiden” kehittäminen olemassa olevien rakenteiden jatkeeksi ei ole KD Naisten mielestä järkevää eikä kustannustehokasta.

KD Naiset haluaa, että perheitä tukevia jo olemassa olevia rakenteita tarkastellaan ja tehdään niihin tarvittavia korjauksia.

– Esitämme lapsiperheverovähennyksen palauttamista ja korotuksia lapsilisiin. Samoin esitämme lapsilisien ikärajan nostoa 18-vuotiaisiin saakka.

KD Naiset toteaa, että lapsilisien ostovoima on laskenut koko 2000-luvun, koska niihin ei ole tehty tarvittavia indeksikorotuksia.

KD Naiset muistuttaa, että nuoret perheet tarvitsevat yhteiskunnan tukea ja rohkaisua, jotta ne uskaltavat muutoksien keskellä suunnitella lasten hankintaa.

– Lapsilisät sidottiin vuonna 2011 kansaneläkeindeksiin mutta korotus ehdittiin tehdä vain kaksi kertaa kunnes silloisen hallituksen indeksijäädytykset alkoivat.

– Lapsilisien korottamisen on kuitenkin nähty vaikuttavan esimerkiksi naapurimaassamme Virossa niin perheiden pärjäämiseen arjessa kuin syntyvyyden nousuun. Luottamus arjessa pärjäämiseen on yksi merkittävä tekijä kun lasten hankintaa suunnitellaan.

KD Naiset muistuttaa, että nuoret perheet tarvitsevat yhteiskunnan tukea ja rohkaisua, jotta ne uskaltavat muutoksien keskellä suunnitella lasten hankintaa.

– Tulevaisuuteen luottaminen ja toiveikkuuden lisääminen on meidän yhteinen tehtävämme.

Ylös