Sirpa Pursiainen: Ikääntyneiden palveluasuminen on säilytettävä

16.8.2022 klo 15:39 Mielipiteet & Blogit KD Lehti

Lakimuutos luo toiminnallisesti ja taloudellisesti lisäpaineita hyvinvointialueille sekä haastaa ikäihmisten ja työntekijöiden arkea merkittävästi. Vaikka tarvitsemme yhteisöllisiä asumispalveluja, tarvitsemme myös palveluasumista ympärivuorokautisen palveluasumisen rinnalla. Meillä ei ole varaa luoda lisäongelmia ikäihmisten palveluihin, kirjoittaa Pirkanmaan aluevaltuutettu ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Sirpa Pursiainen.

Ikäihmisten asumispalveluja koskeva lainsäädäntö muuttuu. Lakimuutos tarkoittaa, että jatkossa nykyisenlaista palveluasumista ei tarjota, vaan se korvataan yhteisöllisellä asumisella. Palvelut järjestetään erikseen tukipalveluina, kotihoitona ja tarvittaessa muina sosiaalipalveluina. Laissa ei edellytetä, että kohteessa on oma henkilöstö sen asukkaiden palveluja varten.

Palveluasumisessa asuu paljon tukea tarvitsevia iäkkäitä henkilöitä, jotka eivät ole selvinneet kotihoidon turvin kotonaan. Pääsääntöisesti kuitenkin tuen tarve öisin on satunnaista.

Mikäli lakiin ja sen tulkintaan ei tehdä korjausliikettä, tarvitsevat miltei kaikki nykyiset palveluasumisen asukkaat ympärivuorokautisen palveluasumisen paikan. Henkilökuntaa tulee lisätä merkittävästi, sillä henkilöstömitoitusvaade palveluasumisessa on 0,3 ja 1.4.2023 alkaen ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 0,7.

Kaikki toimijat eivät ole valmiita lisäämään ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja, sillä asukaspaikkoja on jo nyt tyhjillään hoitajapulan vuoksi. Tällöin näiden asukkaiden hoitoon tulee hyvinvointialueen keksiä uusia paikkoja, paikoista on kuitenkin jo nyt pulaa.

Talouden kannalta tämä muutos tarkoittaa noin 10 miljoonan euron vuosittaista lisämenoa, mikäli hyvinvointialueella on 300 palveluasumisen asukasta. Kun vielä huomioidaan, että juuri tällaiselle palvelulle on enenevissä määrin tarvetta, ovat kustannusvaikutukset vielä suuremmat.

Mikäli palveluasumisen tarpeessa olevat todetaan yhtäkkiä näin hyväkuntoisiksi, tulee kotihoidon käyntejä paljon, pysyvät hoitosuhteet katoavat, kriisissä olevan kotihoidon henkilöstöpula syvenee entisestään ja sairaalakäynnit varmasti lisääntyvät.

Tulevaa lakimuutosta tulkitaan nyt eri hyvin eri puolilla Suomea. Joillakin alueilla laki tulkitaan siten, että tulee saada uusia yhteisöllisen asumisen paikkoja, joissa työskentelee yhteisökoordinaattori ja kukin asukas tilaa tarvitsemansa palvelut mistä haluaa. Mikäli palveluasumisen tarpeessa olevat todetaan yhtäkkiä näin hyväkuntoisiksi, tulee kotihoidon käyntejä paljon, pysyvät hoitosuhteet katoavat, kriisissä olevan kotihoidon henkilöstöpula syvenee entisestään ja sairaalakäynnit varmasti lisääntyvät. Itä-Suomessa on suunnitteilla vuorokausihintainen asumispalvelu, jossa palvelu ostetaan kokonaisuudessaan samalta palveluntuottajalta. Käytännössä näin ollen palveluasumisen kaltainen palvelu säilyisi.

Nyt tehty lakimuutos palveluasumisen poistamisesta on täysin järjetön.

Nyt tehty lakimuutos palveluasumisen poistamisesta on täysin järjetön. Lakimuutos luo toiminnallisesti ja taloudellisesti lisäpaineita hyvinvointialueille sekä haastaa ikäihmisten ja työntekijöiden arkea merkittävästi. Vaikka tarvitsemme yhteisöllisiä asumispalveluja, tarvitsemme myös palveluasumista ympärivuorokautisen palveluasumisen rinnalla. Meillä ei ole varaa luoda lisäongelmia ikäihmisten palveluihin.

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutokset 30 kesäkuuta 2022 ja lakimuutoksia on esitetty voimaan astuviksi jo ensi vuoden alussa 1. tammikuuta 2023.

Nyt pitää nopeasti tehdä lain pykälä lisäyksellä, asetuksella tai muulla määräävällä ohjeistuksella päätös, että nykyisen muotoinen palveluasuminen säilytetään.

Sirpa Pursiainen, TJ, YTM
Pirkanmaan hyvinvointialuevaltuutettu (KD)
Tampereen kaupunginvaltuutettu

Sirpa Pursiainen

Ylös