Päivi Räsänen ja Sari Essayah vaativat muutoksia valtion omistajaohjauspolitiikkaan

23.9.2022 klo 15:32 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustajien Päivi Räsäsen ja Sari Essayahin mielestä viime vuosina toteutettu omistajaohjaus on ollut heikkoa.

Räsänen ja Essayah esittävät eduskunnan tarkastusvaliokunnalle suurempaa roolia omistajaohjauspolitiikan valvonnassa.

Räsänen ehdottaa, että eduskunnan tarkastusvaliokunta tekisi selvityksen myös Fortumin tapauksesta, koska valiokunnalla on laaja tiedonsaantioikeus.

Selvityksen ei kuitenkaan tulisi rajautua vain Fortumin tapaukseen, vaan arvioida omistajaohjauspolitiikkaa ja sen demokraattista valvontaa laajemmin.

–Selvityksessä tulisi käsitellä myös muiden valtionyhtiöiden omistajaohjausta esimerkiksi Vake/Ilmastorahasto, edellisen hallituskauden sote-yhtiöiden perustaminen ja niin edelleen, Räsänen sanoo.

Uniper hankittiin ilman due diligence -tarkistusta.

Omistajaohjaus on Fortumin tapauksessa epäonnistunut useamman kerran Uniperin sekä Venäjällä tehtyjen hankintojen kohdalla.

Uniper hankittiin ilman due diligence -tarkistusta.

– Kyseessä oli yksi Suomen taloushistorian suurimpia virheitä. Saksan valtion omistajaohjaus sen sijaan toimi kesällä erinomaisesti: neuvotteluihin osallistuttiin korkeimmalla poliittisella taholla ja tappiot maksatettiin suomalaisten rahoilla, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertaa.

Vastaavasti pääministeri Sipilän hallituskaudella tehtiin paljon nopeita päätöksiä, joissa esimerkiksi omistajaohjauksen parlamentaarista ryhmää ei pidetty ajan tasalla.

Ylös