”Ymmärrättekö, kuinka vakavassa paikassa Suomi on ennallistamisasetuksen suhteen EU-pöydissä” – Peter Östman epäilee, että hallituksella onkin kaksi kantaa asiasta

27.10.2022 klo 17:00 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman kysyy, pystyykö Suomi puolustamaan maa-ja metsätalouttaan EU-pöydissä. Ennallistamisasetuksella olisi haitallisia vaikutuksia myös maatalouteen.

Eduskunnan kyselytunnilla ajankohtaiseksi asiaksi nousi EU:n ennallistamisasetus, jonka tavoitteena on, että vähintään 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista olisi ennallistamisen kohteena vuoteen 2030 mennessä.

Kokoomus jättää myöhemmin tänään aiheesta välikysymyksen, jossa on mukana myös kristillisdemokraatit.

Kristillisdemokraattien Peter Östman muistutti hallitusta, että Suomen maatalous on syvemmässä kriisiissä kuin koskaan aikaisemmin.

– Tilanne on niin vakava että meidän huoltovarmuutemme on uhattuna.

Tämä vuoksi Suomen kanta ennallistamisasetukseen on oltava tiukka ja tinkimätön. Suomen ei Östmanin mukaan pidä kannattaa ehdotusta, joka kaventaisi metsänomistajien mahdollisuuksia päättää metsänhoidon tavoista.

Ennallistamisasetuksella olisi hänen mukaansa haitallisia vaikutuksia myös maatalouteen. Tämä vieläpä aikana, jolloin turvepeltoja tarvitaan ruokaturvan varmistamiseen ja fossiilisista luopumista tulisi vauhdittaa bioenergialla.

– Ymmärrättekö – arvoisat ministerit – kuinka vakavan paikan edessä Suomen maa-ja metsätalous on, kun lähdette EU:n neuvottelupöytiin.

– Ymmärrättekö – arvoisat ministerit – kuinka vakavan paikan edessä Suomen maa-ja metsätalous on, kun lähdette EU:n neuvottelupöytiin.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen kertoi tietävänsä ”tasan tarkkaan”, miten vaikeassa tilanteessa suomalainen maatalous ja alkutuotanto on tällä hetkellä. Se on todennäköisesti vaikein paikka sitten Euroopan unioniin liittymisen.

– Ennallistamisasetus ei saa estää turvepeltojen käyttöä ruoantuotantoon. On aivan selvä asia, että sellaista tilannetta ei voi tulla. Turvepitoiset pellot kestävät kuumuutta ja kuivuutta paljon paremmin.

– Hallitus ei kannata eikä hyväksy tällaista ennallistamisasetusluonnosta. Me jatkamme neuvotteluprosessia, jotta siitä saadaan kunnollinen tai se hylätään, Kurvinen vastasi.

Östman kertoi ministeri Kurviselle luottavansa, että tämä eteläpohjalaisena ministerinä puhuu totta.

– Nyt kysymykseni sitten on se, että onko valtioneuvostolla kaksi kantaa. Minä olen lukenut valtioneuvoston kannan ja se poikkeaa teidän tulkinnastanne.

Pääministeri Sanna Marin vastasi, että valtioneuvoston kanta tähän kysymykseen on tiukka. Eduskunta paraikaa käsittelee kokonaisuutta valiokunnissa ja eduskuntakäsittelyssä kantaa on mahdollista tiukentaa entisestäänkin.

– Mutta me suhtaudumme hyvin kriittisesti tähän ennallistamiskokonaisuuteen. Me haluamme varmistaa, että kustannukset Suomelle eivät ole liian isoja. On tiettyjä kysymyksiä erityisesti esimerkiksi metsien käyttöön liittyen, joita me emme voi tällaisenä hyväksyä.

– Mikäli sitten on niin, että neuvottelujen jälkeen kokonaisuus ei ole riittävän hyvä Suomen näkökulmasta, niin me voimme aina tehdä sen arviointipäätöksen, että me äänestämme asetusta vastaan.

Ylös