KD Nuoret: Kiihottamispykälää arvioitava uudelleen

4.11.2022 klo 17:50 Politiikka Kristiina Kunnas

Viimeaikaiset esimerkit ovat osoittaneet, etteivät tavalliset kansalaiset saa selkoa kiihottamispykälän sisällöstä. Yksilön oikeusturvan kannalta on tärkeää tietää missä rikoksen raja menee, toteaa KD Nuorten kannanotto.

KD Nuoret muistuttaa, että kiihottamisrikoksia koskeva pykälä perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut. Nämä sopimukset asettavat vähittäisvaatimukset vähemmistöjen suojaamiselle loukkaavalta puheelta.

– Nämä vähittäisvaatimukset ovat kuitenkin epäselvät lainsäädännön sanamuodon vuoksi. Tavallisen kansalaisen on vaikea määritellä mitä esimerkiksi loukkaaminen lain mukaan tarkoittaa. Erityistä hämmennystä aiheuttaa pykälän luokitteleminen sotarikoksia koskevan luvun alle samalla, kun sen soveltamisalaa tunnutaan pitävän yllättävän laajana, toteaa KD Nuorten substanssityöryhmän puheenjohtaja Jere Tuononen.

– Rikoslain käyttäminen julkisessa ja etenkin poliittisessa keskustelussa tulisi olla viimesijainen keino, Tuononen jatkaa.

Hänen mukaansa lain tosiasiallisen sisällön ja soveltamisalan epäselvyys kuitenkin mahdollistaa nyt siihen vetoamisen tiettyjen – tosiasiallisesti loukkaavienkin – mielipiteiden rankaisemiseksi.

– Samaan aikaan lainsäädäntö sallii länsimaisessa vapaassa yhteiskunnassa loukkaavienkin mielipiteiden ilmaisemisen, Jere Tuononen huomauttaa.

Kiihottamispykälän sisältöä ei voida myöskään tyhjentävästi selventää loputtomilla pistemäisiä tilanteita koskevilla oikeudenkäynneillä. Ne aiheuttavat länsimaisessa liberaalissa demokratiassa hämmennystä ja eripuraa.

Kiihottamispykälän sisältöä ei voida myöskään tyhjentävästi selventää loputtomilla pistemäisiä tilanteita koskevilla oikeudenkäynneillä. Ne aiheuttavat länsimaisessa liberaalissa demokratiassa hämmennystä ja eripuraa. Lain epäselvyys haastaa myös luottamusta oikeusvaltioon, jossa julkisen vallankäytön on perustuttava lakiin.

KD Nuoret peräänkuuluttaa, että pykälää koskevista kansainvälisistä vähittäisvaatimuksista tehdään tarkka selvitys. Kansallinen lainsäädäntö kiihottamisrikoksia koskien on asetettava nykyistä lainsäädäntöä selvemmin ja Suomea velvoittavalle vähimmäistasolle.

Jere Tuononen

KD Nuorten substanssityöryhmän puheenjohtaja Jere Tuononen

 

Ylös