Sari Essayah: Vaalilakiuudistus on välttämätön – Lapissa valtavan korkea piilevä äänikynnys

6.11.2022 klo 18:00 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah vaati Lapin KD-piirin piirikokouksessa seuraavalta hallitukselta vaalilakiuudistusta takaamaan yhtäläisen äänioikeuden toteutumisen myös Lapissa. – Vaalijärjestelmämme on vinoutunut, Essayah kritisoi.

– Lapin kansanedustajien määrän tippuminen seitsemästä kuuteen pitäisi viimeistään herättää näkemään vaalijärjestelmämme vinoumat, huomautti KD:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah puhuessaan Lapin kristillisdemokraateille.

– Tosiasiallinen yhtäläinen äänioikeus ei enää Lapissakaan toteudu yhä korkeamman piilevän äänikynnyksen takia.

Tosiasiallinen yhtäläinen äänioikeus ei enää Lapissakaan toteudu.

Essayah kuvaili, mitenn asuminen nykyään painottuu Turku–Tampere–Helsinki -kolmioon, samalla kun isot alueet Suomessa ovat harvaan asuttuja. Tämän seurauksena monista vaalipiireistä on tullut asukasmäärältään liian pieniä.

– Käytössä olevan d´Hondtin menetelmän vuoksi vähäväkisissä vaalipiireissä pienten ja keskisuurten puolueiden on mahdoton saada kansanedustajia ilman vaaliliittoja, jotka eivät nekään ole optimaalinen tapa ratkaista ongelma, hän arvosteli.

Nykyvaalijärjestelmä ei anna pienemmille puolueille niitä paikkoja, jotka niille kuuluisivat ja toisaalta antaa suurille puolueille niille kuulumattomia lisäpaikkoja.

– Eipä siis ihme, että poliittista tahtotilaa muutokseen ei ole tähän mennessä löytynyt, vaikka vaalien suhteellisuuden toteutumiseen liittyvät ongelmat ovat laajasti tunnistettavissa, Essayah muistutti.

Suomessa pitäisi Essayah’n mukaan ottaa käyttöön tasauspaikkajärjestelmä.

Suomessa pitäisi hänen mukaansa ottaa käyttöön tasauspaikkajärjestelmä, joka tarkoittaisi, että kaikki vaalipiireissä annetut äänet vaikuttaisivat vaalitulokseen. Kansanedustajapaikat jaettaisiin tällöin puolueiden valtakunnallisen kannatusprosentin ja vaalipiireissä saatujen henkilökohtaisten äänien mukaan.

– Tasauspaikkajärjestelmän myötä jokaisen kansalaisen äänellä voitaisiin katsoa olevan yhtäläinen painoarvo, kuten demokraattisessa järjestelmässä tulee olla.

Essayah arvosteli kärkevästi juuri sitä, että monen ääni jää huomiotta.

– Merkittävä osa suomalaisista on käytännössä ilman äänioikeutta, sillä pienten vaalipiirien korkea äänikynnys merkitsee, että heidän äänensä jää huomiotta.

– Vaalijärjestelmän oikeudenmukaisuudessa on viime kädessä kyse perustuslaillisen kansanvallan toteutumisesta.

 

Ylös