Helsingin Kristillisdemokraatit: Kotihoidontuen kuntalisän palauttaminen helpottaisi varhaiskasvatuksen painetta

7.11.2022 klo 14:30 Politiikka Kristiina Kunnas

– Oli suuri virhe lopettaa kotihoidontuen kuntalisä eli niin sanottu Helsinki-lisä alle 2-vuotiailta lapsilta, KD Helsinki huomauttaa.

Helsingin valtuusto päätti lakkauttaa kotihoidontuen kuntalisän 1. kesäkuuta 2021 kristillisdemokraattien vastustuksesta huolimatta. Kuntalisän lakkauttamista perusteltiin naisten työllistymisen parantamisena ja säästötoimena kaupungille vaikka oli jo ennakoitavissa, että lisän poistaminen kasvattaa varhaiskasvatuspaikkojen kysyntää ja sitä kautta myös kustannuksia.

– Säästötoimeksi suunniteltu toimenpide oli huono, Helsingin Kristillisdemokraatit toteaa kannanotossaan.

– Ei ole mielekästä tai järkevää asettaa kotihoitoa ja päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta keskenään vastakkain. Molempia tarvitaan ja molempia useimmat perheet eri elämäntilanteissa myös käyttävät, KD Helsinki muistuttaa.

Kuntalisä oli merkittävä lisä perheille ja mahdollisti osalle perheistä toisen vanhemman kotiin jäämisen ja lapsen hoitamisen pidempään itse.

Kuntalisä oli merkittävä lisä perheille ja mahdollisti osalle perheistä toisen vanhemman kotiin jäämisen ja lapsen hoitamisen pidempään itse.

– Nyt on nähtävissä yhä pienempien lasten määrän kasvu päiväkotipaikkojen hakemisessa. Vuodenvaihteessa meillä on useita satoja lapsia hakemassa päiväkotipaikkaa.

Samaan aikaa päiväkoteja vaivaa pula koulutetusta henkilökunnasta ja varhaiskasvatuspaikoista. Yhtälö on huono.

– Oli suuri virhe lopettaa kotihoidontuen kuntalisä eli niin sanottu Helsinki-lisä alle 2-vuotiailta lapsilta.

– Me Helsingin kristillisdemokraatit vaadimme kotihoidontuen kuntalisän palauttamista alle kaksi-vuotiaille. Helpotetaan painetta ja hankalaa tilannetta varhaiskasvatuksessa ja pidetään kotihoito oikeana todellisena vaihtoehtona aivan pienimmille!

Helsingin KD:n mielestä pitää luoda mahdollisuuksia eikä rajoituksia.

– Valinnanvapauden on aina oltava perheillä.

 

 

Ylös