Maahanmuutto ei ole ratkaisu työvoimapulaan – KD:n puoluevaltuusto vaatii työmarkkinoille uudistuksia, jotka Sdp on jättänyt tekemättä

26.11.2022 klo 10:37 Politiikka Samuli Rissanen

Sosialidemokraateilla on ollut neljä vuotta aikaa uudistaa työmarkkinoita, mutta konkreettiset toimet ovat jääneet puuttumaan, eduskunnassa koolla oleva KD:n puoluevaltuusto arvioi.

– Osaavan työvoiman puute on jo nyt merkittävin suomalaisyritysten kasvua rajoittava tekijä. Huoltosuhteen heikkeneminen on väistämätöntä tulevaisuudessa, KD:n puoluevaltuusto muistuttaa kannanotossaan.

Kroonistuvaan työvoimapulaan ja huoltosuhteen heikkenemiseen ei maahanmuuton tuntuva lisääminen ole kestävä ratkaisu.

– Osaajien ja investointien houkuttelemiseksi Suomen pitäisi muuttua paljon.

Suomi ei ole houkutteleva työperäisen maahanmuuton kohde. Työpaikkaa etsivä maahanmuuttaja vertailee pikemminkin työstä saatua palkkaa ja lasten koulunkäyntimahdollisuuksia kuin tarjolla olevan sosiaaliturvan tasoa.

– Osaajien ja investointien houkuttelemiseksi Suomen pitäisi muuttua paljon.

Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen nykyisellään vaatii 80 prosentin työllisyysastetta. KD esittää työmarkkinoiden uudistamiseksi paikallista sopimista ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista.

Työvoiman saatavuuden vähentyessä on etulyöntiasema sellaisilla työnantajilla, jotka joustavat perheiden tarpeiden mukaan esimerkiksi työaikojen ja vapaiden järjestelyn osalta. Ansiotyön ja perheiden tai omaishoidon joustava yhteensovittaminen olisikin kannattavaa henkilöstöpolitiikkaa.

Korona-aikana suomalaiset ovat oppineet etätyöntekoa. Etätyön mahdollisuudet tulee hyödyntää esimerkiksi ansiotyön ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi.

– Lisäksi on panostettava tutkimukseen, korkean teknologian ja korkean tuottavuuden omaavaan osaamiseen. Suomalaista koulutusjärjestelmää on kehitettävä tutkintokeskeisyydestä taitokeskeisyyteen.

Ylös