Sari Essayah närkästyi SAK:n paneelin palkkakeskustelusta: ”Vasemmisto ei ole kiinnostunut tämän päivän työssäkäyvistä köyhistä”

26.11.2022 klo 11:59 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah’n mielestä SAK:n paneeli suurille puolueille osoitti, miten vieraantunutta osa hallituksen poliittisesta eliitistä on työmarkkinoiden todellisuudesta.

– Näitä puolueita ei ansiosidonnaisen laajentaminen kaikille kiinnosta, jos luulo on, että 3000 euron palkka olisi monien todellisuutta työmarkkinoilla. Vasemmistopuolueet eivät ole kiinnostuneita tämän päivän työssäkäyvistä köyhistä, Essayah arvioi KD:n puoluevaltuustolle, joka on kokoontunut eduskuntaan syyskokoukseensa 26.11.

Essayah muistuttaa, että nykyiset työssäkäyvät köyhät sinnittelevät epätyypillisillä ja ketjutetuilla työsuhteilla eteenpäin. Kolmen tuhannen euron kuukausitienesteistä ollaan kaukana.

– Arjesta vieraantunut hallitus suunnittelee kiristävänsä polttoaineiden hintaa entisestään jakeluvelvoitetta jälleen nostamalla. Alle 3000 euron palkoilla elävillä hoitajilla, poliiseilla ja lastentarhanopettajilla ei ole kohta vara käydä töissä.

Essayah epäilee, että sama hallituksen poliittinen eliittinen ei tunnista pienituloisen eläkeläisen tai yksinelävien talouksien haasteita hintojen ja elinkustannusten rajusti noustessa.

– Tarvitsemme ylimääräisen indeksitarkistuksen perusetuuksiin jo keväällä, jotta ihmiset selviävät kiihtyvän inflaation myötä ostovoiman hupenemisesta, Essayah vaati.

Samalla sosiaaliturvaa on uudistettava niin, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa, ja näiden uudistusten on kuljettava käsi kädessä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayah´n mukaan kuluneen vaalikauden aikana Suomen suunta on käynyt monella tavalla huolestuttavaksi.

– Suomi velkaantuu ennätystahtia, mutta siitä ei tunnu olevan lääkkeeksi kasvavaan pahoinvointiin ja työssäuupumiseen. Kansalaisille annettujen palvelulupausten sekä niiden saatavuuden ja laadun välinen kuilu on kasvanut viime vuosina. Tämä näkyy erityisesti terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja sosiaalitoimessa.

– Jos kansalaisille jatkuvasti luvataan enemmän kuin on mahdollista toteuttaa, heikentää se luottamusta poliittiseen päätöksentekoon ja yhteiskuntarauhaa, Essayah sanoo.

Hänen mukaansa ei voida jatkaa tiellä, jossa jaetaan yhä enemmän rahaa sinne tänne ja kansalaiset saavat yhä vähemmän. Hallituksen on kyettävä tekemään arvovalinta siinä, toteutetaanko politiikalla omia ideologisia intohimoja vai panostetaanko perusasioihin.

–  Suomi ansaitsee suunnanmuutoksen. On palattava perusasioiden äärelle; mistä leipää ja lämpöä, mistä työtä ja turvaa, Essayah korostaa.

Ylös