Sari Tanus kaupan tulevaisuusselonteosta: ”Kauppa pärjää, mutta myös alkutuottajan pitää saada toimeentulonsa”

9.12.2022 klo 13:16 Eduskunta Kristiina Kunnas

– Kaupan kansainvälistyminen ja keskittyminen sekä toimintamallien nopea muutos vaativat alan toimijoilta kykyä pikaisiin muutoksiin. Kaupan pitää kiinnittää huomiota siihen, että myös alkutuottajan on saatava toimeentulonsa. Ei voi olla niin, että kauppa pärjää, mutta tuottaja ei, toteaa kansanedustaja Sari Tanus kaupan tulevaisuusselonteosta.

– Kaupan ala on kansantalouden kannalta merkittävä ja erittäin suuri työllistäjä ja se myös maksoi kaikista toimialoista kolmanneksi eniten yhteisöveroja, aloitti KD:n Sari Tanus puheenvuoronsa täysistunnossa, jossa käsiteltiin kaupan tulevaisuusselontekoa.

Hän muistutti kaupan toimialalla olevan sekä paljon mahdollisuuksia että myös paljon haasteita. Kansainvälistyminen, kaupan keskittyminen, uusien toimintamallien nopea muutos vaativat alan toimijoilta kykyä muutoksiin, jotka saattavat olla hyvinkin nopeita.

– Aiemmin, joka kylässä oli vähintäänkin kauppa, kirkko ja hautausmaa. Ei enää. Nettikauppa on korvannut kyläkaupan ja Wolt syrjäyttänyt paikallisen nakkikioskin.

Tanus huomautti, etteivät ainoastaan maaseudun kyläkaupat katoa, vaan myös kaupunkien keskustat ovat muutoksessa kärsijöinä.

– Nettikauppa ja ostokäyttäytymisen muutokset näkyvät selkeästi myös katukuvassa.

Huolta on runsaasti.

– Viime aikojen tapahtumat ovat nostaneet esille huoltovarmuuskysymykset. On selvää, että kaupan on oltava toimintakykyinen myös poikkeusaikoina, Tanus muistutti.

– Kotimaisuus tulee nostaa vahvasti esille kaupan alalla. Kotimaisuus ja lähituotanto ovat tärkeä osa huoltovarmuutta, hän jatkoi.

Kotimaisuus tulee nostaa vahvasti esille kaupan alalla. Kotimaisuus ja lähituotanto ovat tärkeä osa huoltovarmuutta.

Tanus vaati kauppaa tarkastelemaan omaa toimintaansa ja asemaansa suhteessa alkutuottajiin ja teollisuuteen.

– Kokonaisuuden on oltava sellainen, jossa kaikkien toimijoiden kannattavuus on turvattu, Tanus kiteytti.

Hän muistutti lisäksi, että kaupan pitää huolehtia myös vastuustaan, niin ympäristökysymyksissä kuin vastuullisena työllistäjänä.

– Tervehdinkin ilolla kehitystä, jossa alan toimijat osoittavat yhteiskuntavastuunsa työllistäessään vajaatyökykyisiä ja muita erityisryhmiä.

Tanus totesi ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvien hankkeiden olevan  äärimmäisen kannatettavia.

– Suomalainen kaupan ala voikin olla hyvänä esimerkkinä muille toimijoille.

Toisessa puheenvuorossaan Tanus palasi vielä kaupan vastuuseen tuottajien pärjäämisessä.

– Koska kauppa on iso toimija, on siellä vastuu myös tuottajien ostamisessa. Kotimaisten tuotteiden lisääminen, lähiruuan lisääminen on mahdollista, ja kauppa voi vaikuttaa myös kuluttajahintoihin.

Tanus oli edellisen päivän välikysymyskeskustelussa puhunut ruuantuottajien ja maatalouden ahdingosta, ja muistutti tästä puheessaan.

– Olemme paljon puhuneet alkutuottajien tilanteesta.

Kauppa voi vaikuttaa myös tuottajahintoihin. Alkutuottajat tarvitsevat oikeudenmukaisen ja riittävän korvauksen ja riittävän toimeentulon.

– Vetoaisinkin tässä vaikeassa ajassa, että kaupan toimijat huomioisivat myös kuluttajat ja hinnat heille. Kauppa voi vaikuttaa myös tuottajahintoihin. Alkutuottajat tarvitsevat oikeudenmukaisen ja riittävän korvauksen ja riittävän toimeentulon.

– Myös kaupan vastuullisuus on keskeinen asia. Kauppa käyttää paljon energiaa, ja peräänkuuluttaisimme kyllä, että energian käyttöön kiinnitettäisiin huomiota ja että käytettäisiin uusiutuvaa energiaa.

Tanus muistutti kaupalla olevan merkittävät mahdollisuudet myös hävikkiruuan vähentämisessä ja ruoka-avussa.

 

Ylös