Yhä useamassa koulussa joululaulut ja -kuvaelmat ovat pannassa vaikka ei tarvitsisi – Päivi Räsänen muistuttaa lasten oikeudesta suomalaiseen kulttuuriperintöön

20.12.2022 klo 13:45 Politiikka Samuli Rissanen

Yhä useammassa koulussa kristilliseen kulttuuriperintöön kuuluvat joululaulut tai joulukuvaelmat on pantu pannaan. – Kansanedustajat saavat vapaasti laulaa Jeesuksesta, mutta lapset eivät, Päivi Räsänen sanoo.

Eduskunta kansanedustajineen ja työntekijöineen puhemiehen johdolla kokoontui viime torstaina 15.12. perinteiseen joululauluhetkeen valtiosaliin.

Tulloin Sibelius-lukion kamarikuoro esitti kristillisiä joululauluja ja lopuksi osallistujat lauloivat yhdessä virren ”Maa on niin kaunis”, joka päättyy joulun ydinsanomaan: ”Kunnia Herran, maassa nyt rauha, kun Jeesus meille armon toi.”

Sen sijaan yhä useammassa koulussa kristilliseen kulttuuriperintöön kuuluvat joululaulut tai joulukuvaelmat on pantu pannaan.

– Kansanedustajat saavat vapaasti laulaa yhdessä Jeesuksesta, mutta lapset eivät

– Kansanedustajat saavat vapaasti laulaa yhdessä Jeesuksesta, mutta lapset eivät, KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen sanoo.

Tilanne on siinä mielessä outo, että kukaan ei ole vedonnut uskonnonvapauteensa tämän perinteen lopettamiseksi eikä ole vaatinut korvaavaa uskonnotonta lauluhetkeä rinnalle.

Tosiasiassa kouluissa tulkitaan Räsäsen mukaan tarpeettoman rajoittavasti uskonnonvapauslakia. Sitä säädettäessä perustuslakivaliokunta totesi: Perustuslakivaliokunta ei näe tarvetta muuttaa kantaansa koulun perinteisten juhlien osalta. Tällaisia juhlia ei siten esimerkiksi niihin mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina. Perustuslakivaliokunta katsoo, että muitakin vastaavia sinänsä uskonnollista alkuperää olevia traditioita voi sisältyä koulun perinteisiin juhliin.

– Vanhemmilta ei siis tarvitse kysyä lupaa yksittäisen virren tai vaikkapa joulukuvaelman vuoksi, vaan kaikilla lapsilla on oikeus tutustua suomalaiseen kulttuuriperintöön, jossa kristinuskon sanomalla on keskeinen rooli.

– Pienen vähemmistön liian tiukalla negatiivisen uskonnonvapauden tulkinnalla tosiasiassa poljetaan suuren enemmistön positiivista uskonnonvapautta. Kansanedustajien etuoikeus joululauluihin ulotettakoon myös lapsille, Räsänen vetoaa.

Ylös