”Hallituksen translakiesitys on hylättävä” – Päivi Räsäsen mukaan laki on lähtökohdiltaan epäonnistunut

16.1.2023 klo 19:53 Politiikka Samuli Rissanen

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsäsen mielestä sukupuolesta ei pidä tehdä ilmoitusasiaa.

Räsänen arvostelee hallituksen translakiesitystä, joka on hänen mielestään lähtökohdiltaan epäonnistunut ja siksi hylättävä. Kokoomuksen esittämät pienet korjaukset eivät Räsäsen mukaan poista perusongelmaa.

Esityksessä sukupuolen käsite irrotetaan biologiasta ja sen määrittäjäksi halutaan ihmisen sisäinen kokemus omasta sukupuolestaan, joka on irrallinen hänen kehostaan. Esityksen mukaan sukupuolen voi vaihtaa hakemusmenettelyllä ilman mitään muutosta sukupuolen ilmaisuun tai juridisen sukupuolensa tyypillisiä ulkoisia piirteitä.

– Tämä on täysin hallituksen poliittinen linjanveto, mitä ei Suomelta edellytetä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on vuoden 2017 ratkaisussaan linjannut, että jäsenmailla on laaja harkintavalta asettaa vaatimus transsukupuolisuusdiagnoosista ja sen toteuttamiseksi määrätystä lääketieteellisestä tutkimuksesta edellytyksenä sukupuolen oikeudelliseen muutokseen, Räsänen sanoo.

Kokemuksia voi olla monenlaisia, mutta sukupuoli on ihmisen tai muun eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä vai hedelmöittyvä.

Hallituksen esityksessä samaistetaan Räsäsen mukaan virheellisesti käsitteet ’sukupuoli’ ja ’sukupuoli-identiteetti’. Hän muistuttaa, että kokemuksia voi olla monenlaisia, mutta sukupuoli on ihmisen tai muun eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä vai hedelmöittyvä.

Samalla tavalla ero tehdään todellisen biologisen iän ja oman ikäkokemuksen välillä.

– Vaikka tuntisin itseni 40-vuotiaaksi, juridisesti olen silti 63-vuotias. Jos sukupuoli merkitsee käsitteenä väestöryhmän sijaan identiteettiä, miten väestöryhmään kuuluvien ihmisten oikeuksia voidaan edistää, Räsänen kysyy.

Biologinen sukupuoli on muodostanut myös perustan tasa-arvolaille, jonka tarkoitus on edistää naisten asemaa.

Esitystä on perusteltu transihmisten pakkosterilisaatioiden poistamisella. Tämä on Räsäsen mielestä tahallista harhaanjohtamista, sillä Suomessa ei transsukupuolisuuden perusteella ole tehty yhtään sterilisaatiota, ei pakolla eikä vapaaehtoisesti.

– Toteutuessaan esitys lisäisi entisestään sukupuolihämmennystä nuorten keskuudessa, jos nuoruusiän ahdistuksen selitykseksi yhä useammin tarjottaisiin ajatusta väärään sukupuoleen syntymisestä.

Ylös