”Opetussuunnitelma ei edellytä sateenkaari-ideologiaa” – Päivi Räsänen muistuttaa, että peruskoulujen sateenkaarityöpajoihin ei ole pakko osallistua

25.1.2023 klo 16:59 Politiikka Samuli Rissanen

Päivi Räsänen muistuttaa, että peruskoulujen sateenkaarityöpajat eivät ole pakollisia. – Vanhempien kasvatusvastuuta on kunnioitettava, hän sanoo.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen muistuttaa, että peruskoulun 6-9-luokkalaisille järjestettävät sateenkaarityöpajat eivät ole pakollisia.

Mikäli vanhemmat kokevat, että sateenkaaripajat eivät ole lapsen edun mukaisia, voivat he ottaa yhtyettä luokanopettajaan ja ilmoittaa, että sateenkaarityöpaja loukkaa perheen uskonnonvapautta, eikä lapsi tällä perusteella siihen osallistu.

– Samalla voi pyytää opettajaa järjestämään lapselle korvaava vaihtoehto päästä opetussuunnitelman tavoitteisiin, Räsänen neuvoo.

Kaikille helsinkiläisille peruskoulun 6.–9.luokille järjestetään tänä keväänä ”sateenkarityöpajat” eli työpajat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta.

Kaikille helsinkiläisille peruskoulun 6.–9.luokille järjestetään tänä keväänä ”sateenkaarityöpajat” eli työpajat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta.

– Työpajan taustalla ja toteuttamisessa on mukana voimakkaasti ideologinen järjestö Seta, joka aiempien kokemusten mukaan tuottaa perheiden uskonnonvapautta loukkaavaa ja jopa suoraan lapselle haitallista opetussisältöä, Räsänen sanoo.

Hän kertoo, että vastaavista opetustilanteista on tullut viestiä muualtakin Suomesta.

– Olen saanut monilta huolestuneilta vanhemmilta yhteydenottoja pajoihin liittyen. Joidenkin koulujen rehtorit ovat väittäneet vanhemmille sateenkaarityöpajojen olevan pakollisia lapsille, vaikka pajojen sisältö olisi jyrkässä ristiriidassa perheen arvomaailman ja periaatteiden kanssa, ja vaikka työpajat eivät edes ole osa opetussuunnitelmaa.

Räsänen muistuttaa, että opetussuunnitelma ei edellytä sateenkaari-ideologiaa.

Vanhemmilla on oikeus arvioida, onko oman lapsen edun mukaista osallistua työpajaan, ja kieltää lapsen osallistuminen, mikäli paja on uskonnon-, ajatuksen- ja omantunnon vapautta loukkaava ja jos sen järjestää ideologista sisältöä tuottava edunvalvontajärjestö.

– On huomattava, että tämän ikäiset lapset ovat vielä hyvin herkässä iässä. Lukuisat vanhemmat ja lapset ovat arvioineet, että työpaja loukkaa heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan ja he aikovat vaatia vaihtoehtoisen opetuksen järjestämistä.

Räsänen painottaa, että kodilla on päävastuu kasvatuksesta. Ihmisoikeussopimusten mukaisesti vanhemmilla on oikeus varmistaa, että lapsi saa oman vakaumuksensa mukaisen kasvatuksen myös peruskoulussa.

– Tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmilla on oikeus saada tietoa lapselleen annettavasta opetuksesta ja oikeus varmistaa, että lapsen opetus ei ole uskonnonvapautta loukkaavaa.

Opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus toteuttaa jokaisen perus- ja ihmisoikeudet. Opetuksen tulee olla katsomuksellisesti sitouttamatonta.

Kouluissa ja päiväkodeissa kohdataan väistämättä tilanteita, joissa opetus tai koulun muut toiminta loukkaa lapsen tai hänen perheensä uskonnonvapautta. Näissä tilanteissa opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus toimia yhteistyössä kodin kanssa.

– Opetussuunnitelma mahdollistaa tavan toteuttaa opetus jokaiselle uskonnosta riippumatta. Se mahdollistaa myös perinteiseen perhe-elämään ja kristilliseen perhe-, avioliitto- ja sukupuolikäsitykseen sopivan opetuksen, Räsänen muistuttaa.

Ylös