Naisten eläkkeet ovat neljänneksen pienemmät kuin miehillä – KD Naiset vaatii naisten eläkeköyhyyteen puuttumista

26.1.2023 klo 08:25 Politiikka Samuli Rissanen

KD Naiset on huolissaan eläke-erojen epätasa-arvosta Suomessa. Naisten eläkeköyhyyteen puuttuminen vaatii eläkkeiden laajempaa tarkastelua myös tasa-arvonäkökulmasta.

– Olemme samaa mieltä Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry;n kanssa, että tarvitsemme kokonaisvaltaisen eläkkeiden tasa-arvoon liittyvän toimenpideohjelman Suomeen, KD Naisten puheenjohtaja Sari Kumin kertoo.

Raportissa ehdotetaan eläke-eron kuromiseksi esimerkiksi lasten hoitotyön tasaisempaa jakoa vanhempien kesken.

KD Naiset pitää tärkeänä, että isät ottavat enemmän hoitovastuuta, mutta päätös on aina perheen, ei yhteiskunnan ja poliittisten päätöksentekijöiden.

– Haluamme kunnioittaa vanhempien päätöksiä lasten hoitotyön jakamisesta ja ehdottaa hoitotyön ajalta kertyvää eläkettä lasta hoitavalle vanhemmalle riippumatta sukupuolesta koko perhevapaan ajan, Kumin kertoo.

Naisten ja miesten välinen eläke-ero on Suomessa 24 prosenttia, ilmenee Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n, ruotsalaisen Sveriges Kvinnoorganisationer -järjestön ja Tanskan suurimman ammattiliiton 3F:n yhteistyössä tehdystä raportista.

Pohjoismaissa vain Ruotsissa on suurempi eläke-ero kuin Suomessa. Erilaiset eläkejärjestelmät selittänee osan eroista, mutta muita selittäviä tekijöitä ovat sukupuolten välinen ero erilaisesta osallistumisesta työmarkkinoille, epätasainen palkattoman ja palkallisen työn jakaantuminen ja sukupuolten välinen palkkataso.

Raportti: Työn tasa-arvo johtaa myös tasa-arvoisempiin eläkkeisiin

Raportti antaa suosituksia toimista eläketasa-arvon saavuttamiseksi. Palkattoman työn, erityisesti lastenhoidon, epätasainen jakautuminen sukupuolten kesken on yksi syy tuloeroihin ja siten myös sukupuolten eläke-eroihin Pohjoismaissa.

Tasa-arvoisempien eläkkeiden saavuttamiseksi hoivatyö tulisi jakaa tasaisemmin vanhempien kesken.

Naisten vasten tahtoaan tekemä osa-aikatyö on ainakin joissakin maissa merkittävä tekijä naisten alhaisemmalle eläketasolle. Suomessa 29 prosenttia kaikista osa-aikatyössä työskentelevistä naisista tekevät osa-aikatyötä vasten tahtoaan.

Parantamalla naisten pääsyä kokoaikatyöhön voidaan vaikuttaa naisten ansaitsemiin eläkkeisiin.

Ylös