”Äänestetään translaki kumoon” – Kristillisdemokraattien kansanedustajat vetosivat keskustaan sekä kokoomuksen ja Sdp:n ”omilla aivoillaan ajatteleviin” edustajiin

31.1.2023 klo 20:25 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraatit tulevat äänestämään translain hylkäyksen puolesta. KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen on esittänyt lausumia, joiden mukaan KD:n kansanedustajat aikovat äänestää.

Hallituksen esitys translaiksi on nyt ollut eduskunnan täysistunnon käsiteltävänä kahdesti. Huomenna laista äänestetään ja eduskunnassa vedottiin tänään kantaansa yhä pohtiviin edustajiin.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah keskittyi translain toisessa käsittelyssä siihen, että sosiaali-ja terveysvaliokunnan enemmistö haluaa sukupuolen vaihtamisen koskemaan myöskin alaikäisiä nuoria ja lapsia.

Järjen ääni, 2023

Sari Essayah toivoo järjen äänen voittavan-myös translain suhteen. (Kuva: Kristiina Kunnas)

Essayah siteerasi Suomen johtavaa nuorisopsykiatrian asiantuntijaa Riittakerttu Kaltialaa, jonka mukaan kolmella neljästä potilaasta on myös vakavia mielenterveyden ongelmia ja että psykiatriset ja kehitykselliset ongelmat, oppimisvaikeudet ja lastensuojelun toimia vaativat tilanteet täytyy hoitaa riippumatta nuoren sukupuolen kokemuksesta.

Kaltiala muistutti myös, että ruotsalaisessa laajassa rekisteritutkimuksessa itsemurhakuolleisuus oli selvästi suurentunut sukupuolenkorjaushoitoja saaneitten aikuisten joukossa.

– Toivon, että järjen ääni nyt voittaisi

– Eli se, mitä täällä meillä tarjotaan lääkkeeksi sukupuoliristiriitaan ja ahdistukseen, saattaakin johtaa siihen, että ihmiset tekevät kaikkein epätoivoisimpia tekoja eli lopettavat oman elämänsä, Essayah sanoi.

Translaista äänestetään eduskunnassa huomenna.

– Toivon, että järjen ääni nyt voittaisi ja että ihmiset ymmärtäisivät, että yksistään tämä lausuma on sellainen, minkä takia tämä laki kannattaa hylätä.

– Minusta on kummallista, että keskusta on mennyt tämän asian kuittaamaan, kun he ovat julkisuudessa nyt kertoneet, että tämä ei vastaa sitä, mitä tuolla hallitusneuvottelussa on sovittu. Silloin odotan kyllä, että koko keskustan ryhmä äänestää tätä vastaan. Jos tästä ei ole sovittu, niin ei sitä kannata tukea. Vetoan kokoomukseen, ja minä uskon, että sosiaalidemokraateissa on myös paljon niitä, jotka ajattelevat tästä asiasta omilla aivoillaan, Essayah sanoi.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen vetosi niin ikään edustajiin, että he tukisivat hylkyä. Räsänen oli tehnyt asiasta seitsemän lausumaa.

Hänen mukaansa esityksessä ei ole kysymys sukupuolivähemmistön ihmisarvon vahvistamisesta vaan ”sukupuolen” käsitteen muuttamisesta. Kuka tahansa voi muuttaa sukupuolensa.

– Jatkossa rekistereihin merkitään siis ihmisen kokemus sukupuolesta, ei todellista, objektiivisesti havainnoitavaa sukupuolta. Ja hallituksen esityksessä samastetaan virheellisesti käsitteet ”sukupuoli” ja ”sukupuoli-identiteetti”. Kokemuksia sukupuolesta voi olla monenlaisia, mutta meillä on kaksi sukupuolta.

Räsäsen mukaan esityksessa juridinen sukupuoli irrotetaan lääketieteellisestä tutkimuksesta ja diagnoosista, biologiasta, ihmisen kehollisuudesta. Sukupuolen voi vaihtaa siis hakemusmenettelyllä ilman mitään muutosta sukupuoli-ilmaisuun.

– Transsukupuolisuusdiagnoosin saaneilta onkin tullut tämän vuoksi runsaasti kritiikkiä esitystä kohtaan. Ja tämä on täysin hallituksen poliittinen linjanveto, nimittäin tätä ei Suomelta edellytetä.

– Pidän erityisen harkitsemattomana, jopa järkyttävänä, valiokunnan enemmistön lausumaa, jonka mukaan omaan selvitykseen perustuva sukupuolen vaihtaminen tulisi ulottaa myös lapsille ja nuorille, vieläpä ilman määriteltyä ikärajaa.

Peter Östman, Järjen ääni

Kansanedustaja Peter Östman pitää lain valmisteltua heikoksi. (Kuva: Kristiina Kunnas)

Kansanedustaja Peter Östman piti lakiesitystä tavattoman huonosti valmisteltuna, sillä siinä ei ole punnittu lain seurannaisvaikutuksia.

– Juridisen sukupuolen muuttaminen nyt säädettävässä laissa koskee koko yhteiskuntaa, ja sen vaikutukset ulottuvat kaikkiin Suomessa asuviin, eivät vain transsukupuolisiin. Monet yhteiskunnan vakiintuneet toiminnot muuttuvat, jos sukupuolesta tulee ilmoitusasia, hän sanoi.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus lähetti keskustelua edeltävänä päivänä kaikille kansanedustajille avoimen kirjeen, jossa hän purki ajatuksiaan lakiesityksestä ja pyysi edustajia äänestämään laki kumoon.

– Se polkee ihmisoikeuksia, transihmisten perusihmisoikeuksia ja tosiasioihin perustuvia, luotettavia yhteiskunnan juridisia kirjauksia, ja se avaa ovia monenlaisille väärinkäytöksille ja hämmennyksille.

– On käsittämätöntä, että tämäntyyppistä esitystä ollaan vakavalla mielellä oikeasti esittelemässä tässä salissa. Aikuisten oikeasti: tämä peli on vihellettävä poikki. Tämä paksuilla ideologisilla silmälaseilla ja putkinäöllä valmisteltu esitys ei palvele ketään, Tanus jyrähti.

Hän muistutti, että sukupuoli on biologinen ja lääketieteellinen, syntymässä saatu ihmisen pysyvä ominaisuus. Valittavissa ja itse määrättävissä on se, kuinka sukupuoltaan ilmaisee. Hän muistuttaa, että 80-85 prosenttia sukupuolenvaihdostoiveista väistyy luonnostaan, kun ikää tulee lisää ja aikuistuu.

– On normaalia, että lapsena ja nuorena ja murrosiässä tuntemukset, kokemukset, toiveet ja identiteetti vaihtelevat ja koetaan ristiriitaa. On tärkeää, että nuoria kuullaan, tuetaan ja luodaan turvallinen kasvuympäristö, jossa voi ja saa koetella rajoja.

Vastuutonta on sen sijaan vanhempien ja päättäjien avata sellaisia ovia, jotka lisäävät nuorten hämmennystä, altistavat väärinkäytöksille ja hyväksikäytölle ja vaikuttavat merkittävien sairauksien diagnosoinnin, lapsuuden ja nuoruuden hyväksikäytön ja laiminlyöntien piiloon jäämiseen.

Kansanedustaja Antero Laukkasen mielestä laki on täysin seula jo sitä säädettäessä. Se ei täytä edes hallitusohjelman tavoitteita.

– Ensinnäkin tämä rikkoo voimaantullessaan kaikkien muiden viiden ja puolen miljoonan suomalaisen yksityisyydensuojaa samalla kun se poistaa tämän mahdollisuuden, että esimerkiksi uimahallien tilat perustuisivat sukupuoleen, joka on todennettavissa.

– Jos tämä laki menee läpi, niin kaikista Suomen uimahalleista tulee kertaheitolla turvattomia tiloja. Kukaan ihminen ei enää sinne mennessään voi olla varma siitä, mitä sukupuolta tämä henkilö, joka siellä istuu hänen kanssaan, lopulta on.

Ylös