”Saattohoito on yhä sattumanvaraista” – Päivi Räsänen kritisoi hallitusta saamattomuudesta saattohoidon kehittämisessä

20.2.2023 klo 16:02 Politiikka Samuli Rissanen

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, lääkärikansanedustaja Päivi Räsänen kysyy, miksi hallitus ei ole tuonut Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän ehdottamaa lakiesitystä, joka varmistaisi oikeuden saattohoitoon koko Suomessa.

Räsänen on jättänyt kirjallisen kysymyksensä saattohoidosta hallitukselle tänään. Hän peräänkuuluttaa lakia, jolla voitaisiin varmistaa, että jokaisella on yhdenvertainen oikeus sairautensa vaikeusasteen edellyttämään palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon, asuinpaikasta riippumatta.

– Tarvitsemme lainsäädännön, joka takaa kaikille kuolemaa lähestyville ihmisille hyvän oirehoidon, tarvittavan tuen sekä mahdollisuuden rauhalliseen ja kärsimyksettömään kuolemaan, Räsänen sanoo.

Hän muistuttaa, että ohjeista ja suosituksista huolimatta osaavan saattohoidon saatavuus on Suomessa edelleen sattumanvaraista. Saattohoitopotilaat ovat eriarvoisessa tilanteessa riippuen sairaudesta ja kotikunnastaan.

– Vaikka saattohoitoa ja sen saatavuutta on parannettu lisäämällä hoitopaikkoja, perustamalla uusia saattohoitoyksiköitä, kehittämällä hoitoketjuja ja panostamalla koulutukseen ja lisäämällä henkilöstön osaamista ja tietoisuutta, ei oikeutta osaavaan ja laadukkaaseen saattohoitoon pystytä kuitenkaan kaikille takaamaan.

– Saattohoitopalveluiden siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle on tärkeää huolehtia saattohoitoa tarvitsevien potilaiden oikeudesta yhdenmukaisiin, laadukkaisiin palveluihin kaikilla alueilla, Räsänen sanoo.

– Eutanasia ei kuulu hyvän saattohoidon keinovalikoimaan.

Saattohoidon puutteita ei hänen mukaansa pidä korjata eutanasialailla.

– Eutanasia ei kuulu hyvän saattohoidon keinovalikoimaan. Lääkäriliiton kanta eutanasiaan on kielteinen. Lääkärin koulutus perustuu ihmisen elämän suojelemiseen, sairauksien ja oireiden hoitamiseen, ei elämän lopettamiseen.

– Eutanasialääkärit käyttävät surmaamiseen lihaksia halvaannuttavaa ja sydämen pysäyttäviä aineita, samoja, joita kuolemaantuomittujen teloituksissa.

Eduskunta hylkäsi vuonna 2018 eutanasian laillistamista ajavan kansalaisaloitteen, mutta samalla edellytti hallitusta asettamaan laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa.

Hallituksen asettama ryhmä totesi yksimielisesti loppuraportissaan kesällä 2021, että pelkät suositukset eivät riitä saattohoidon puutteiden korjaamiseksi, tarvitaan muutoksia lainsäädäntöön. Hallitus ei ole saanut niitä aikaan.

Räsänen muistuttaa, että saattohoidon menetelmät ovat kehittyneempiä kuin koskaan historiassamme. Kipua ja ahdistusta voidaan hallita ja kärsivä potilas voidaan tarvittaessa sedatoida, vaivuttaa uneen.

– Suomalainen yhteiskunta kykenee hoitamaan jokaisen kuolevan tasokkaasti ja ihmisarvoisesti, kun vain yhdessä niin päätämme tehdä.

 

Ylös