KD Naisten Sari Kumin ja Mervi Juurinen: Matokalliota puolustettava

28.3.2023 klo 12:14 Mielipiteet & Blogit Sari Kumin

Helsingin Myllypurossa sijaitseva Matokallion alue on vaarassa tuhoutua. Alueelle suunnitellaan suurta jääurheiluhallia.

Nykyisen Helsingin luonnonsuojeluohjelman ja metsäverkostoselvityksen (2015-2024) tavoitteena on ollut määrittää metsäiset ydinalueet ja arvokkaimmat metsäkohteet. Matokallion metsä on todettu Metsäverkostoselvityksen kriteerit täyttäväksi alueeksi, jolla esiintyy useita luontoarvoja, kuten harvinaista kasvillisuutta sekä linnustoa.

Matokallio on monipuolinen ja laaja korpi- ja lehtoalue loivasti viettävällä rinteellä. Sen laaksossa ja alueella kasvaa monia alueellisesti uhanalaisia lajeja. Nyt se on vaarassa tuhoutua.

Matokallio on monipuolinen ja laaja korpi- ja lehtoalue loivasti viettävällä rinteellä. Sen laaksossa ja alueella kasvaa monia alueellisesti uhanalaisia lajeja. Nyt se on vaarassa tuhoutua.

Mikäli suunnitteilla oleva jääurheilukeskus rakennetaan niin hallin tieltä jouduttaisiin louhimaan arvion mukaan 80 000 kuutiometriä kalliota. Tämä jo pelkästään aiheuttaisi peruuttamatonta tuhoa luonnolle.

Myllypuron alueella on tapahtunut jo paljon lisärakentamista, mikä on johtanut alueen metsäverkoston merkittävään kutistumiseen. Nyt vaarassa oleva Matokallion metsä on tärkeä ulkoilu-ja virkistysalue monelle kaupunkilaiselle.

Emme millään tavoin vastusta urheilukeskusta sinällään. Ymmärrämme jääurheilukeskuksen rakentamisen ja puollamme sen tarvetta. Tarvitsemme pikaluistelun tarpeisiin oman hallin, jota myös taitoluistelijat pystyivät käyttämään. Paikka vain on väärä. Hankkeen voisi toteuttaa Myllytaipaleen itäpuolelle tai Vuosaareen ilman lähiluonnon tuhoamista.

Tuntuu, että metsiä ja lähiluontoa puolustetaan kaikkialla muualla Suomessa muttei Helsingissä. Kaupunkisuunnittelussa täydennetään ja tiivistetään ja kaadetaan kaikki, joka on alle jäämässä. Lähiluontoa pitää puolustaa ja sen me kristillisdemokraatteina teemmekin, nyt ja tulevaisuudessa.

Sari Kumin, KD Naisten puheenjohtaja, KD-eduskuntavaaliehdokas Helsingissä
Mervi Juurinen, KD Helsingin naispiirin puheenjohtaja

 

Ylös