KD sitoutuu sopeutus- ja työllisyystavoitteisiin ja parantaisi lapsiperheiden toimeentuloa – Näin puolue vastasi Petteri Orpolle

18.4.2023 klo 13:06 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraatit kertoo hallitustunnustelijalle sitoutuvansa VM:n sopeutustavoitteeseen, mutta panostaisi erityisesti perheiden toimeentuloon ja hyvinvointiin.

Kristillisdemokraatit on sitoutunut hallitustunnustelija Petteri Orpon mainitsemaan ja Valtionvarainministeriön laskelmaan perustuvaan arvioon julkisen talouden sopeutusten mittaluokkasta. Tätä on pidetty keskeisenä kysymyksenä hallitustunnusteluissa.

VM:n mittakaavassa sopeutuksia on esitetty kuuden miljardin edestä.

– Tämän olemme velkaa nuoremmille sukupolville, KD:n eduskuntaryhmä toteaa vastauksissaan hallitustunnustelijalle.

Julkisen talouden tasapainottamiseen tarvitaan ryhmän mukaan sekä kasvutoimia, rakenteellisia uudistuksia, menosopeutuksia, että kohdennettuja veronkorotuksia ja veropohjan laajentamista.

Keskeinen keino menosopeuttamisessa on kehysmenettelyyn palaaminen ja tarvittaessa kehysten tiukentaminen.

Sote-menojen väistämättömään kasvuun sekä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden ylläpidon lisääntyviin kustannuksiin on KD:n mielestä kuitenkin varauduttava. Myös koulutuksen perusrahoituksesta on välttämätöntä pitää kiinni.

– Heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten sosiaaliturvaa ei voida heikentää, ryhmästä todetaan.

Hallitustunnustelija Orpo antoi eduskuntaryhmille kysymykset, joihin niiden oli vastattava tiistaihin 18.4.2023 klo 12.00 mennessä. Kuvassa Sari Essayah ja Peter Östman. (Kuva: Hanne Salonen/eduskunta)

Lisäksi VM:n meno- ja rakennekartoituksessa on lisäksi esitetty lukuisia mahdollisia toimenpiteitä, joista KD on valmis keskustelemaan.

– Valtion aluehallinnon, samoin kuin hyvinvointialueiden ja kuntien nykyrakenteen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta on tarkasteltava ennakkoluulottomasti. Hyvinvointialueiden rahoitusmallin valuviat on korjattava. Sote-rahoituksen painopistettä on saatava ennaltaehkäisemiseen ja terveydenedistämiseen.

Kristillisdemokraatit on esittänyt lapsiperheiden toimeentulon parantamista esimerkiksi lapsilisän tasokorotuksella, sitomalla lapsilisät indeksiin, ottamalla käyttöön lapsivähennys tai muuttamalla opintotuen huoltajakorotus lapsikohtaiseksi

Sen sijaan yritysten verotusta ei pidä kiristää nykyisestään, KD-ryhmä linjaa.

Ehdottomasti saamapuolella olisivat lapset ja lapsiperheet, joiden toimentuloa KD kohentaisi nykyisestä. Kristillisdemokraattien näkökulmasta Suomen keskeinen ongelma on perheiden, lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen sekä alhainen syntyvyys ja näistä seuraava yhä paheneva kestävyysvaje.

Kristillisdemokraatit on esittänyt lapsiperheiden toimeentulon parantamista esimerkiksi lapsilisän tasokorotuksella, sitomalla lapsilisät indeksiin, ottamalla käyttöön lapsivähennys tai muuttamalla opintotuen huoltajakorotus lapsikohtaiseksi sekä keliakiakorvauksen palauttamista myös yli 16-vuotiaille.

Työelämässä tarvitaan joustoja, jotka mahdollistavat työn ja perheen yhteensovittamisen.

– Lastenhoidosta päättää perhe. Yhteiskunnan on tuettava tasaveroisesti erilaisia hoitoratkaisuja ja perheiden valinnanvapautta muun muassa kotihoidon tuella, puolue linjaa.

KD sitoutuu myös 100 000 uutta työllistä sisältävää työllisyystavoitteeseen.

Se edellyttää muun muassa sitä, että sosiaaliturva on uudistettava siten, että työnteko on aina kannattavaa. Kristillisdemokraattien oma, kannustavan perusturvan malli, antaa hyvän pohjan sosiaaliturvan kannustinloukkujen purkamiseksi. Myös suojaosuuksien korotuksella madalletaan työllistymisen kynnyksiä.

Kristillisdemokraateilla ei ole hallituskokoonpanon osalta kynnyskysymyksiä.

– Hallitusohjelman sisältöön liittyvistä kynnyskysymyksistä neuvottelemme hallitusneuvotteluissa. Kristillisdemokraatit on valmiita osallistumaan erilaisiin hallituskokoonpanoihin, kunhan hallituksen ohjelma on yhteensovitettavissa puolueemme arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Lue KD:n vastaukset hallitustunnustelijalle kokonaisuudessaan tästä.

Ylös