KD Nuoret vaatii yhdessä Perussuomalaisen Nuorison kanssa kunnianpalautusta perhepolitiikkaan

15.5.2023 klo 13:21 Politiikka Kristiina Kunnas

KD Nuoret ja Perussuomalainen Nuoriso vaativat tulevalta hallitukselta merkittäviä lisäpanostuksia lapsiystävälliseen perhepolitiikkaan.

– Vaadimme lisäpanostuksia perhepolitiikkaan, koska lapset ovat maamme ja kansamme tulevaisuus. Suomessa syntyvyys on romahtanut ja voidaan puhua jo syntyvyyskriisistä. Siksi valtion on luotava kannustimia, jotka edistävät perheen perustamista ja mahdollisuuden saavuttaa toivottu lapsiluku, Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten nuorisojärjestöt toteavat yhteisessä kannanotossaan.

– Tämä parantaisi Suomen huoltosuhdetta ja varmistaisi suomalaisen hyvinvointivaltion säilymisen myös seuraaville sukupolville. Tulevan hallituksen on laadittava väestöpoliittinen strategia, jossa keskiössä on syntyvyyden nostaminen ja perheiden tukeminen.

– Strategia tulisi ulottaa vähintään kahdelle seuraavalle hallituskaudelle, sillä tiedostamme, ettei ongelmaan ole nopeita ratkaisuja.

Perussuomalaisen Nuorison 1. varapuheenjohtaja Jani Viitanen muistuttaa, että syntyvyyden romahdus on yksi Suomen suurimmista haasteista.

– Vanheneva väestö johtaa heikkenevään huoltosuhteeseen, jossa yhä pienenevä työikäinen väestö joutuu kustantamaan kasvavan eläkeläisväestön palvelut. Syntyvyyden lasku alle väestön uusiutumistason johtaa lopulta väestön pienenemiseen, minkä negatiivisia vaikutuksia ei voi liioitella, PS Nuorison Jani Viitanen toteaa.

Edellisen hallituksen päätös lopettaa yksityisellä puolella toteutettujen hedelmöityshoitojen Kela-tuen maksaminen on viimeisin merkittävä takaisku syntyvyyden kasvattamiselle ja perhemyönteiselle politiikalle. Tahaton lapsettomuus koskettaa yhä useampaa suomalaista eikä julkinen terveydenhuolto pysty vastaamaan hedelmöityshoitojen kysyntään.

Tahaton lapsettomuus koskettaa yhä useampaa suomalaista eikä julkinen terveydenhuolto pysty vastaamaan hedelmöityshoitojen kysyntään.

Ps Nuoriso ja KD Nuoret esittävät yhdessä keinoja syntyvyyden kasvattamiseksi ja lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

– Hedelmöityshoitojen tukemisen lisäksi tulisi harkita nuorille maksuttomia hedelmällisyystutkimuksia. Neuvoloiden palveluiden tulisi ulottua laajemmin koko perheelle, ei vain äidille. Lapsiperheiden ensihankintoihin kohdistuvan vaunurahan käyttöönottoa olisi edistettävä eikä kotihoidontuesta saa leikata. Lapsilisä pitäisi sitoa indeksiin ja sen porrastus kääntää siten, että tuki olisi suurin ensimmäisestä lapsesta, mutta kasvaisi myös nykyistä jyrkemmin kolmannesta lapsesta eteenpäin.

KD Nuorten puheenjohtaja Ami Rinta-Valkama sanoo, ettei perheiden tukemisessa saa unohtaa sitä, että arvitaan paljon muutakin kuin rahallista tukea.

– Usein syyt sille, miksi lapsia ei hankita ovat perimmiltään muita kuin taloudellisia. Perheiden vierellä pitää kulkea ja heitä auttaa raskausajasta lapsen syntymään ja täysi-ikäistymiseen saakka, KD Nuorten Ami Rinta-Valkama muistuttaa.

Perheiden valinnanvapautta pitää Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien nuorisojärjestöjen mielestä edistää luopumalla vanhempainvapaiden kiintiöistä täysin.

– Juuri synnyttäneitä äitejä tukevia palveluita on lisättävä, erityisesti tukien traumaattisesta synnytyksestä toipumista. Tukiperhetoiminta on tärkeässä roolissa auttamassa uupuneita vanhempia ja sitä tulee myös jatkossa hyödyntää ja kehittää. Kriisiytyneille perheille tulisi olla saatavilla perhe- ja pariterapiaa, sillä avioerot ja perheiden ongelmat kertautuvat seuraavan sukupolven pahoinvointina.

Yhteiskunnan olisi luotava kannustimia perheen perustamiselle jo opintojen aikana ja työuran alussa.

– Katsomme myös, että yhteiskunnan olisi luotava kannustimia perheen perustamiselle jo opintojen aikana ja työuran alussa. Tämän edistämiseksi töiden ja opintojen yhdistäminen perhe-elämän kanssa tulisi olla mahdollisimman mutkatonta. Esimerkiksi opintotuen tulorajojen poisto sekä opintotuen huoltajakorotuksen nosto lisäisivät mahdollisuuksia perustaa perhe jo nykyistä aiemmin.

Järjestöt vetoavat puolueisiin, etteivät ne unohda lapsia ja perheitä hallitusneuvotteluissa, sillä perheet ovat avain suomalaiseen hyvinvointiin.

 

Ylös