KD:n puoluehallitus on huolissaan keskustelukulttuurin kärjistymisestä ja pitää tärkeänä hallituksen tiedonantoa tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä

5.8.2023 klo 12:30 Politiikka Samuli Rissanen

Tänään Helsingissä koolla ollut Kristillisdemokraattien puoluehallitus on huolissaan poliittisen keskustelukulttuurin kärjistymisestä.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus on huolissaan yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymisestä ja polarisoitumisesta. Puoluehallitus pitää tärkeänä, että julkista keskustelua käydään toisiamme ja sananvapautta kunnioittavassa hengessä.

– Jokaisen on voitava perustella näkemyksensä ilman leimaamista ja maalittamista. On tärkeää, että kaikki pyrkivät edistämään rakentavaa vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä eri tavoin ajattelevien välillä, eduskunnassa koolla ollut puoluehallitus toteaa kannanotossaan.

KD:n puoluehallitus pitää tarpeellisena, että hallitus antaa eduskunnan syysistuntokauden alussa hallituksen tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä

Hallituspuolueiden puheenjohtajien heinäkuinen yhteinen julkilausuma kertoo selkeästi sen, että hallitus on sitoutunut edistämään ohjelmansa mukaisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä työskentelemään määrätietoisesti yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi.

KD:n puoluehallitus pitää tarpeellisena, että hallitus antaa eduskunnan syysistuntokauden alussa hallituksen tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Puoluehallitus painottaa, että tiedonannon tulee sisältää konkreettisia toimenpiteitä rasismin ja antisemitismin kitkemiseksi.

Ylös