Kanta-Hämeen hyvinvointialueella pyritään turvaamaan henkilöstölle omantunnonsuoja aborttitilanteissa, Päivi Räsänen kertoo

6.9.2023 klo 10:46 Politiikka Samuli Rissanen

Räsänen on tehnyt Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valtuutettuna aloitteen, jonka tavoitteena on turvata hoitajille, kätilöille ja lääkäreille omantunnonvapaus suhteessa raskaudenkeskeytyksiin.

– Olen tyytyväinen siitä, että aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti aluehallituksen vastauksen, jossa todetaan, että hyvinvointialueella pyritään ”työnjaollisin toimin turvaamaan työntekijän oikeus uskonnon- ja omantunnonvapauden nojalla kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin, mikäli potilaan henki ei ole vaarassa”, Räsänen kertoo.

Hän muistuttaa kuitenkin, että Suomessa ei ole henkilöstöllä lakisääteistä omantunnonsuojaa elämää lopettavilta toimilta, toisin kuin useimmissa läntisen Euroopan maissa.

– Sen tähden toivon, että muillakin hyvinvointialueilla torjuttaisiin henkilöstön kokemaa eettistä kuormaa työnjärjestelyllisin keinoin.

Eettinen ristiriita raskaudenkeskeytysten ja elämän suojelun välillä on osalle terveydenhuollon työntekijöistä psyykkisesti raskas. Erityisen raskas se on työntekijöille, jotka henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella kokevat toiminnallaan päättävänsä ihmiselämän.

– Jos työntekijä painostetaan toimimaan vastoin syvää vakaumustaan, hänen henkinen terveytensä vaarantuu, Räsänen sanoo.

Kasvavan työvoimapulan aikana työntekijöiden eettisen kuormituksen huomioiminen ja mahdollisuuksien mukaan keventäminen on hänen mukaansa myös vetovoimatekijä.

 

Ylös