– Nautakarjatilainvestoinnit voivat jatkua, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoo

5.9.2023 klo 16:44 Politiikka Samuli Rissanen

Maa- ja metsätalousministeriö selvittänyt EU:n metsäkatoasetusta. Jäädytetyt navettainvestoinnit pääsevät jatkumaan.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoo, että jäädytetyt nautakarjatilainvestoinnit voivat nyt jatkua ministeriön selvitettyä EU:n metsäkatoasetusta.

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla on käyty läpi ELY-keskusten tietoon tulleiden kahden viime vuoden aikana investoineiden ja investoinnin aloittaneiden tai niitä suunnittelevien lihanauta- ja lypsykarjatilojen tilannetta EU:n metsäkatoasetuksen näkökulmasta. Tarkastelussa ei havaittu nautakarjatalouden rakentamisinvestointeja, jotka aiheuttaisivat EU:n metsäkatoasetuksen mukaista metsäkatoa.

Hallitus on kautensa alusta asti selvittänyt aktiivisesti metsäkatoasetuksen toimeenpanoa koskevia ongelmia EU-komission suuntaan.

Essayah kertoo, että hallitus on kautensa alusta asti selvittänyt aktiivisesti metsäkatoasetuksen toimeenpanoa koskevia ongelmia EU-komission suuntaan. Asiasta keskusteltiin myös Essayahin ja maatalousasioista vastaavan komissaarin tapaamisessa.

Asia on perintöä jo edelliseltä kaudelta. Essayahin mukaan koko ajan tärkeintä on ollut, että navettainvestoinnit saadaan jatkumaan asetuksen ehtojen puitteissa. Asetukseen sisältyvä taannehtivuus on Suomen oikeusjärjestelmälle vierasta, ja siitä mahdollisesti yksittäisille tiloille aiheutuvat vahingot on pystyttävä korvaamaan.

– Kukaan Suomessa ei ole voinut ennakoida, että metsän raivaaminen maatalouskäyttöön rajoittaisi taannehtivasti naudanlihan tuotantoa, Essayah sanoo.

EU:n metsäkatoasetus tuli voimaan 29.6.2023 ja meneillään on 18 kuukauden siirtymäaika. Asetuksessa edellytetään, että toimija, joka saattaa EU:n markkinoille tai vientiin asetuksessa listattuja hyödykkeitä, varmistaa, että ne on tuotettu tiloilla, joilla ei ole aiheutunut asetuksen mukaista metsäkatoa 31.12.2020 jälkeen. Suomessa nautaeläimet ja niistä tuotetut tuotteet ovat asetuksen piirissä.

Metsäkatoasetuksen kansallista täytäntöönpanoa varten on asetettu työryhmä, jonka työ jatkuu syyskuuhun 2024 saakka. Suomi on mukana vaikuttamassa myös komission valmistelemiin asetuksen täytäntöönpanoa koskeviin suuntaviivoihin.

Ylös