Sari Tanus KD Naisten liittokokouksessa: ”Hallituksen saatava aikaan kasvua ja kurottava umpeen talouden kuilua”

9.10.2023 klo 09:20 Uutiset Kristiina Kunnas

– Yli kymmenen miljardia euroa alijäämäinen budjetti ei kestä yhä kasvavaa velanottoa, muistutti kansanedustaja Sari Tanus poliittisessa katsauksessaan KD Naisten liittokokouksessa Tampereen Teopoliksessa.

Kansanedustaja Sari Tanus aloitti puheensa toteamalla, että aiemmin aiheena olisi väistämättä ollut rasismi.

– Nyt puhe siitä on laantunut. Mutta arvet jäivät, Tanus myönsi.

Hänen mukaansa ei tietenkään ole ollut helppoa olla hallituspuolueen edustajana näissä leikkauspaineissa.

– Kuitenkin se, mitä ennen eduskuntavaaleja äänestäjille lupasimme, täytyy nyt toteuttaa. Suomen talouden suunta on muutettava ja Suomen velkaantuminen on pysäytettävä!

– Tehtävä ei ole helppo. Ei varsinkaan nyt, kun taloudesta kuuluu yhä enemmän negatiivisia uutisia. Korkea inflaatio, yhä korkeammat lainakorot ja nopeasti kriisiytynyt rakennussektori tekevät tehtävästä erittäin vaikean, Tanus huomautti.

Säästötavoitteista on kuitenkin pidettävä kiinni.

–  Yli kymmenen miljardia euroa alijäämäinen budjetti ei kestä yhä kasvavaa velanottoa. Toisin kuin vasemmistopuolueet ovat toistelleet, velat täytyy maksaa jonain päivänä takaisin ja vieläpä yhä korkeammaksi kohonneiden korkojen kera.

Toisin kuin vasemmistopuolueet ovat toistelleet, velat täytyy maksaa jonain päivänä takaisin ja vieläpä yhä korkeammaksi kohonneiden korkojen kera.

– Nyt tehtävät tukien leikkaukset vaikuttavat toki monen ihmisen arkeen. Onkin kuitenkin huomattava, että talouden tasapainotustoimet on pyritty ja pyritään tekemään niin, ettei kenenkään kannettavaksi tule kohtuutonta taakkaa.

– Tämän hallituksen linja antaa jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden ja myös velvollisuuden omalta osaltaan rakentaa tähän maahan hyvinvointia, Tanus muistutti.

Kaiken hyvinvoinnin perustana on kestävä talous.

– Tämän hallituksen tärkein talouspoliittinen tavoite on saada aikaan kestävää kasvua ja kuroa umpeen kuilua julkisen talouden tulojen ja menojen välillä sekä kääntää Suomen velkaantuminen.

Hyvinvointialueiden ongelmat nousevat esiin.

– Tilanteessa, jossa Suomen väestö vanhenee kiihtyvällä vauhdilla ja sotemenot kasvavat, pitäisi vielä pystyä rakentamaan kokonaan uudenlainen toimintamalli, jossa samanaikaisesti parannetaan ja tehostetaan sotepalveluja, ja säästetäänkin kustannuksia.

– Tehtävä on kuin elokuvasta – Mission imbossible. Elokuvan suomalainen nimi on muuten: Vaarallinen tehtävä. Sitä se totisesti on. Poliittisesti on erittäin vaikeaa, suorastaa ahdistavaa, olla tekemässä päätöksiä, jotka moni ihminen kokee omia palvelujaan heikentävinä, Tanus totesi.

– Meillä hyvinvointialueiden päättäjillä onkin mitä vaativin urakka edessämme, kun totuttuja toimintamalleja joudutaan uudistamaan kovalla kädellä. Tästä työstä tuskin kovin paljon ruusuja on odotettavissa.

Tästä työstä tuskin kovin paljon ruusuja on odotettavissa.

Kaikkien säästöjen keskellä tulisi kuitenkin muistaa se tosiasia, että hyvinvointialueiden tärkein tehtävä on tuottaa laadukkaita ja toimivia terveyspalveluja alueensa asukkaille. Se miten palvelut tuotetaan, tai kuka ne tuottaa ei ole pääasia. Pääasia on, että ihminen saa tarvitsemansa palvelut, silloin kun niitä tarvitsee.

Tanus keskittyi puheessaan myös syntyvyyteen.

– On lyhytnäköistä, että lähes kaikkeen työvoimapulaan ratkaisuna olisi maahanmuutto. Samanaikaisesti Suomen historiallisen alhainen syntyvyys ja perheiden tilanne ei juurikaan ole aiheuttanut toimenpiteitä. Alhainen syntyvyys on asia, johon meidän kristillisdemokraattien tulisi ottaa paljon, paljon enemmän kantaa.

Taloustilanne on vaikea.

– Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on vaikeassa rahoituksellisessa tilanteessa. Suomen talouskasvua hidastaa vaikea työvoimapula, joka uhkaa jo palveluiden järjestämistä. Käsipareja ei yksinkertaisesti ole. Lisäksi meillä on laaja-alainen rakenteellinen työttömyys. Avoimiin työpaikkoihin ei ole tekijöitä, sen sijaan vaikkapa toimeentulotuen varassa on puolet enemmän ihmisiä verrattuna Ruotsiin.

Tanus puhui vielä sosiaaliturvaan tarvittavien pikaisten uudistusten puolesta.

– On yksilön kannalta tärkeää, että oma toimeentulo perustuu työn tekemiseen, tukien sijaan.

– Tämän hallituksen punainen lanka on se, että töitä kannatta aina tehdä ja että työn tekeminen on aina kannattavampaa kuin sosiaalituilla eläminen, Tanus muistutti.

– Tilanne, jossa meillä on samanaikaisesti satoja tuhansia työttömiä ja valtavatyövoimapula on kestämätön. Tämä kohtaanto-ongelma tulee ratkaista pikaisesti. Koulutuksen lisääminen ja erilaisten muiden toimenpiteiden avulla tulee pyrkiä tilanteeseen, jossa jokaisella suomalaisella on mahdollisuus työllistyä.

Tanus nosti esiin myös omaishoitajien aseman.

– Omaishoidon arvo korostuu ikääntyvässä Suomessa entisestään. Omaishoitajien työpanos on mittaamattoman arvokas. On sovittu, että hallitus tekee puoliväliriiheen mennessä omaishoitolain kokonaisuudistuksen, jossa huomioidaan mm. työ- ja eläkeikäisten omaishoitajien erityistarpeet. Siinä selvitetään omaishoidontuen verotuksen kohtuullistamista.

– Myös omaishoidontuen siirtämistä Kelan maksettavaksi selvitetään. Jatketaan omaishoidontuen kriteerien yhtenäistämistä. On myös tärkeää selvittää omaishoitajien vapaiden järjestelyjä ja niiden käytön esteitä sekä muuta tuen tarvetta. Omaishoitajat ovat odottaneet jo liian kauan korjauksia vaikeaan tilanteeseensa, Tanus huomautti.

 

Ylös