Sari Tanus KD Naisten 50-vuotisjuhlapuheessa: ”Ei kilpailua miesten kanssa – tasa-arvon toteutuessa naisten kannattaa kuitenkin säilyttää erityispiirteensä”

9.10.2023 klo 17:58 Politiikka Kristiina Kunnas

Kansanedustaja Sari Tanus totesi tasa-arvon toteutumisen eteen tehdyn jo valtavasti töitä. – Lasikattoja on yksi toisensa jälkeen murrettu. KD Naiset on tehnyt arvokasta työtä edistäessään naisten osallisuutta yhteiskunnallisessa toiminnassa, Tanus kiitti puhuessaan naisjärjestön 50-vuotisjuhlassa Tampereella.

Kristillisdemokraattien naisjärjestö KD Naiset piti viime lauantaina 7. lokakuuta sekä liittokokouksensa että 50-vuotisjuhlansa Teopoliksessa Tampereella. Pirkanmaan KD-kansanedustaja Sari Tanus aloitti KD Naisten 50-vuotisjuhlan puheensa naistentautuien erikoislääkärin näkökulmasta.

– 50-vuotias nainen on hyvässä iässä, usein parhaimmillaan. Lapsuuden ja nuoruuden kasvukivut on ohitettu, enää ei  tarvitse miettiä kuka on ja eletty elämä on opettanut sopivan määrän itsevarmuutta, rohkeutta, mutta vielä suuremman määrän viisautta ja nöyryyttä.  50-vuotiaana on hyvä olla, Tanus muistutti.

Myöhemmin puheessaan hän kertoi kokeneensa yhden elämän kallisarvoisista lahjoista, kun sai pitää ensimmäistä pojanpoikaansa sylissään.

– KD Naiset ovat saavuttamassa kohta ikää, jolloin voi nauttia myös ihanasta mummoudesta. Uudet tytöt, siis uudet upeat nuoret naiset, jatkavat sitä työtä, jota me mummovaiheeseen siirtyneet naiset olemme vuosia tehneet.

– Nykyään ’ikäladyt’ saavat kuitenkin jatkaa aktiivisina. Kokemuksen ääntä, tukijoita, eri ikäisiä aktiivisia toimijoina tarvitaan.

Tanus palautti mieliin myös tilanteen, jossa elettiin naisjärjestöä perustettaessa 1973.

– Naisnäkövinkkelistä ja politiikan kannalta moni nykyinen itsestäänselvyys puuttui silloin. Tasa-arvon toteutumisen eteen on tehty ja jouduttu tekemään valtavasti töitä. Lasikattoja on yksi toisensa jälkeen murrettu. Tasa-arvo on Suomessa on nykyään hyvällä tasolla.

Tanus nosti esiin myös Miina Sillanpään merkityksen.

– Hänet valittiin kansanedustajaksi 1907, vuosi sen jälkeen kun Suomi salli täydet poliittiset oikeudet naisille. Naiset saivat sekä äänioikeuden vaaleissa että myös oikeuden asettua ehdolle.

– Sillanpää toimi Suomen ensimmäisenä naisministerinä. Hän aloitti naisten poliittisen vaikuttamisen aikakauden Suomessa.

Lokakuun 1. päivästä on tästä vuodesta alkaen kansalaisvaikuttamisen ja Miina Sillanpään liputuspäivä.

Kun Kristillisdemokraattien edeltäjä Suomen Kristillinen Liitto perustettiin 1958, sai se alkunsa maallistuneen, uskonnonvastaisen ilmapiirin vuoksi sekä tyytymättömyydestä esimerkiksi Kokoomuksen kehitykseen.

–  Silloin innostuttiin Norjan KrF:n esimerkistä. Eikö tuo uskonnonvastainen ilmapiiri kuulostakin tutulta?

Tanus kiitti naisjärjestöä sen merkityksestä.

– KD Naiset on tehnyt valtavan arvokasta työtä edistäessään naisten osallisuutta yhteiskunnallisessa toiminnassa. Ja kuten kaikki voimme nähdä, työ on kantanut hedelmää. Iso kiitos teille kaikille, jotka olette tehneet sitä käytännön työtä, olleet ehdokkaina vaaleissa, toimineet tukijoukoissa, tehneet kaikkea sitä mitä poliittiseen järjestötoimintaan kuuluu.

– Kristillisdemokraattien pitkäaikaiset puheenjohtajat Päivi Räsänen ja Sari Essayah ovat osoittaneet, että enää ei tarvitse edes keskustella siitä, voiko nainen toimia puolueessa valtuutettuna, kansanedustajana, puheenjohtajana tai ministerinä. Sen keskustelun aika on ollut ohi jo kauan sitten. Kristillisdemokraattisessa liikkeessä tasa-arvo on aidosti toteutunut, vertaa sitä mihin tahansa poliittiseen liikkeeseen, Tanus totesi.

Kristillisdemokraattisessa liikkeessä tasa-arvo on aidosti toteutunut, vertaa sitä mihin tahansa poliittiseen liikkeeseen.

Hän pohti juhlapuheessaan KD Naisten arvoa ja tulevaisuutta.

– Kuinka paljon vuosikymmenten aikana on naisjärjestön toiminnassa ollut naisia, jotka ovat tehneet pyyteetöntä palvelutyötä erilaisissa tilaisuuksissa. Heistä ei lehtien palstoilla ole kerrottu, vaikka juuri heidän työnsä varaan on puolueen toiminta usein perustunut. Itselleni erityisen tärkeitä ihmisiä ovat olleet myös esirukoilijat. Ilman heitä emme olisi tässä. Lämmin kiitos teille kaikille.

Yhteiskunta on muuttunut menneen viiden vuosikymmenen aikana merkittävästi.

– Suomen asema maailmassa on muuttunut. Olemme nyt osa Euroopan Unionia ja olemme liittyneet osaksi puolustusliitto Natoa. Elämme nyt täysin erilaisessa yhteiskunnassa, kuin viisikymmentä vuotta sitten kun KD Naiset perustettiin.

– Myös suomalaisen naisen asema on muuttunut dramaattisesti. Perinteinen perhemalli, jossa perheen toimeentulosta huolehti pääsääntöisesti mies naisen pitäessä huolta kodista ja lapsista, on muuttunut monissa perheissä täysin. Moni asia on mennyt hyvään suuntaan, mutta on myös tunnustettava, ettei muutos aina ole vienyt asioita parempaan päin.

– Meidän naisten on hyvä tarkastella omaa asemaamme, omia toimintatapojamme muuttuneessa maailmassa. Meillä on tänään työelämässä suurelti samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin miehillä.  Ei ole enää kategorisesti miesten ja naisten töitä ja voimme naisina tavoitella samoja päämääriä kuin miehetkin.

Huomaan yhä useammin kantavani huolta siitä miten suomalainen mies pärjää muuttuvassa maailmassa. – Sari Tanus

– Samalla meidän naisten tulisi kuitenkin säilyttää omat erityispiirteemme. Itse en halua kilpailla miesten kanssa, tai esimerkiksi työelämässä saada erityiskohtelua vain koska olen nainen. Kuitenkin haluan täysimääräisesti nauttia niistä eroista, joita meillä naisilla ja miehillä on.

– Huomaan yhä useammin kantavani huolta siitä miten suomalainen mies pärjää muuttuvassa maailmassa. On hyvä huomata, ettei maailma ole nykyisin kovin helppo paikka miehillekään. Itse asiassa ajattelen, että Suomessa on paljon miehiä, jotka tarvitsevat tukea jopa enemmän kuin me naiset.

– Maailman muuttuessa on tärkeää, että myös KD Naiset löytää uusia tapoja toimia, Tanus kannusti.

KD Naiset

KD Naisten liittokokous ja 50-vuotisjuhla pidettiin Tampereen Teopoliksessa lauantaina 7. lokakuuta. (Kuva Jere Tuononen)

 

 

 

 

 

 

 

Ylös