Infektioiden ja koronan keskellä terveydenhoitohenkilökunnan työssä jaksaminen on erityisen tärkeää, Sari Tanus muistuttaa

9.11.2023 klo 17:13 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus huolehti eduskunnan torstaisella kyselytunnilla suomalaisten työkyvystä ja työssä jaksamisesta.

Tanus muistutti, että työkyvystä ja työssä jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää kaikilla sektoreilla. Se korostuu erityisesti nyt, kun syksyn liukkaiden, infektioiden ja nyt myös koronan nostaessa päätään terveydenhuoltohenkilökunnan työssä jaksaminen on erityisen tärkeää.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus parantaa työhyvinvointia, ennaltaehkäisee sairauspoissaolojen syntymistä ja niiden pitkittymistä. Lisäksi hallituksen tavoitteena on uupumuksesta ja työpahoinvoinnista johtuvien sairauspoissaolojen puolittaminen tulevien viiden vuoden aikana.

Tarkoitus on valmistella useamman vuoden mittainen, myös ikääntyneitä koskeva työkykyohjelma työssä jaksamisen parantamiseksi ja työkyvyttömyysläkkeiden vähentämiseksi. Myös työpaikkojen ikäjohtamista ja työn sopeuttamista työpaikoilla toimintakyvyn mukaiseksi kehitetään.

– Miten nämä hallituksen hyvät esitykset ovat etenemässä, Tanus kysyi.

Suomessa myönnetään muihin Pohjoismaihin verrattuna enemmän työkyvyttömyyseläkkeitä nuorille ja syynä on mielenterveyden kuormitus.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn Laasonen arvioi, että edelliseltä hallitukselta on perintönä paljon hyvää työtä.

– Siellä on ohjelmia, joita voidaan jatkaa ja toimia, jotka on havaittu vaikuttaviksi.

Ministerin mukaan mielenterveystyö on todella tärkeää; myös työterveyden puolelle tarvitaan vahvistusta mielenterveyspalveluista.

– Matalan kynnyksen lyhytterapiamuotoisia tai nopeita interventioita, joilla pystytään ennaltaehkäisemään poissaoloja ja palauttamaan työkykyä nopeammin ja ehkäisemään myös sitä etteivät ongelmat pitkity tai jopa muutu työkyvyttömyydeksi.

– Erityisesti olen huolissani nuorista: Suomessa myönnetään muihin Pohjoismaihin verrattuna enemmän työkyvyttömyyseläkkeitä nuorille ja syynä on mielenterveyden kuormitus.

Ylös