Essayah EU:n maatalousministereille: ”Jäsenvaltioiden tunnistettava Venäjän hyökkäyssodan vuoksi muuttunut geopoliittinen tilanne – Huomioitava maaseutupolitiikassa”

20.11.2023 klo 21:44 Politiikka Kristiina Kunnas

EU:n maatalousministerit totesivat, että geopoliittinen muutos on huomioitava EU:n maaseutupolitiikassa. Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah muistutti tilanteen vaikutuksista kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen.

EU:n maatalousministerit hyväksyivät tänään maanantaina 20. marraskuuta Brysselissä maatalous- ja kalastusneuvostossa päätelmät EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisiosta sekä keskustelivat EU:n metsästrategian toimeenpanosta.

Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Essayah toi kokouksessa esille EU:n itärajan, jota Suomessa on 1 300 kilometriä. Itärajan yli Venäjän kanssa tapahtuneen kaupan ja kanssakäymisen väheneminen on heikentänyt näiden alueiden elinvoimaa, mikä tulee ministerin mukaan ottaa huomioon nykyisissä ja tulevissa EU:n toimenpiteissä.

– Maaseutualueiden infrastruktuurin, asutuksen ja palvelujen ylläpitäminen on tärkeää turvallisuuden kannalta, Essayah muistutti Brysselissä.

– Kohtaamme myös aivan uudenlaisia vaikeuksia rajallamme, mistä viimeaikaiset tapahtumat ovat osoitus.

– Olen tyytyväinen, että kaikki jäsenvaltiot tunnistavat Venäjän hyökkäyssodan vuoksi muuttuneen geopoliittisen tilanteen ja sen vaikutukset kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen, kertoo ministeri Essayah jäsenvaltioiden hyväksymistä maaseutuvisioon liittyvistä päätelmistä.

Suomi vaikutti aktiivisesti päätelmien sisältöön.

Suomi vaikutti aktiivisesti päätelmien sisältöön, jossa huomioidaan myös esimerkiksi biotalouden ja metsätalouden merkitys maaseutualueille ja monipuolisen maaseudun kehittämisen näkökulma.

Linjauksilla pyritään vaikuttamaan seuraavan EU:n komission työohjelman sisältöön.

Maatalousministereille päivitettiin EU:n metsästrategian toimeenpanon tilannetta, johon liittyen EU:n komissio julkaisee tällä viikolla metsien tilan seurantaa koskevan lakiehdotuksen.

Suomi korosti keskustelussa kansallisten hyvin toimivien seurantajärjestelmien hyödyntämistä ja kustannustehokkuutta.

– Uusi asetus ei saa aiheuttaa lisää hallinnollista taakkaa, Essayah toteaa.

Maatalousministerit käsittelivät myös Atlantin, Välimeren, Mustanmeren ja Pohjanmeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamista sekä uusia kasvinjalostustekniikoita koskevaa lakiehdotusta, josta Espanjan johtama neuvosto pyrkii saavuttamaan yleisnäkemyksen joulukuun loppuun mennessä.

Ylös