Sari Essayah esittelee Suomen tiedotusasian EU:n ministerikokouksessa Brysselissä – Kokouksen vuoksi Essayah on poissa illan HS-tentistä

23.1.2024 klo 10:13 Politiikka Samuli Rissanen

EU:n maatalousministerit kokoontuvat Brysseliin ja Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Kristillisdemokraattien presidenttiehdokasta ei kokouksen vuoksi nähdä illan presidentinvaalitenteissä.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvostossa keskustellaan komission loppusyksystä antamasta asetusehdotuksesta, joka koskee EU:n metsien tilan seurantaa. Lisäksi neuvosto keskustelee kokouksessaan Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin aloitteesta käydä strategista dialogia Euroopan maatalouden tulevaisuudesta. Neuvosto myös kuulee komission katsauksen ja keskustelee maataloustuotteiden kansainvälisestä kaupasta.

Lisäksi Suomi on valmistellut Euroopan unionin maatalous- ja kalastusneuvoston asialistalle suurpetoja koskevan tiedotusasian. Suomi haluaa kannanotollaan tukea komission aloitetta suden muuttamista tiukasti suojellusta lajista suojelluksi lajiksi.

Suojeluaseman muutosehdotusta perustellaan susikannan kasvulla. Susikanta Euroopassa on vahvistunut ja levittäytynyt uusille alueille. Suomen tiedotusasiaa tukevat Ruotsi, Itävalta, Latvia, Tšekki, Slovakia, Romania, Italia ja Kreikka.

Suomi haluaa nostaa suden rinnalle myös muut runsaslukuiset ja suotuisalla suojelun tasolla olevat suurpetokannat. Suomessa karhu- ja ilveskannat ovat Suomen EU-jäsenyysaikana monikertaistuneet ja ovat olleet vuosia suotuisalla suojelun tasolla. Tästä huolimatta viimeisten vuosien aikana poikkeuslupakäytännöt ovat tiukentuneet.

Erityisesti karhun osalta suojelustatuksen muuttaminen on tärkeää, jotta kantaa pystytään hallitsemaan ja ihmisarkuus säilyttämään.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah pitää EU-komission aloitetta suden suojelustatuksen muuttamisesta erittäin tervetulleena; Suomi antaa asialle täyden tuen. Essayah muistuttaa, että luontodirektiivin liitteitä ei ole päivitetty kertaakaan Suomen EU-jäsenyyden aikana, vaikka suurpetokannat ovat vahvistuneet huomattavasti.

– Suomalaiset sidosryhmät vastasivat syksyllä ahkerasti komission tekemään kyselyyn susitilanteesta, mikä osaltaan sai komission vakuuttuneeksi muutoksen tarpeesta. Jatkamme nyt tätä vaikuttamistyötä neuvostossa, Essayah lupaa.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksen vuoksi kristillisdemokraattien presidenttiehdokkaaksi nimettyä Sari Essayahia ei nähdä 23.1. pidettävissä illan presidentinvaalitenteissä.

Ylös