”EU on itsenäisten valtioiden yhteistyötä, ei liittovaltio” – Peter Östman muistuttaa eurovaalien tärkeydestä

11.3.2024 klo 10:34 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östmanin mukaan kesäkuun eurovaalit ovat erityisen tärkeät monesta syystä.

Östman arvioi eurovaalien tärkeyttä 8.3. julkaistussa Ilkka-Pohjalaisen kolumnissa.

Hän muistuttaa, että Euroopassa kahden vuoden ajan riehunut Venäjän armoton valloitussota jatkunee vielä pitkään. EU-maiden päättäväisyys Ukrainan tukemisessa ei ole ollut vielä riittävällä tasolla.

– Tarvitsemme syvempää yhteistyötä mutta turha byrokratia ja sääntely pois.

Östmanin mukaan Suomi on jo varautumisyhteiskunta, kun taas Euroopassa varautumista vasta opetellaan ja muistutellaan historiasta.

– Euroopan puolustusyhteistyötä on vahvistettava pitkällä ja lyhyellä aikajänteellä. Seuraavalla kaudella korostuu myös laajempi geopoliittinen ulottuvuus.

Kristillisdemokraatit ja EPP seisovatkin vakaasti yhteiseurooppalaisen turvallisuuden ja vastuullisuuden puolella.

Kriisinsietokykyyn tarvitaan Östmanin mielestä selkeä strategia.

– Suomen kaltaisia huoltovarmuusjärjestelyjä, kuten lainsäädännöllä turvattua infrastruktuuria väestönsuojineen, tullaankin meille oppimaan muualta Euroopasta. Myös ruoantuotannon omavaraisuuden turvaaminen on tulevaisuutta varten ensiarvoisen tärkeää.

Seuraavan kauden tärkeitä teemoja ovat myös kasvaneet sisäisen turvallisuuden haasteet sekä terrorismin uhka koko Euroopan alueella.

– EU:n ulkorajojen turvaamiseen on panostettava. Turvallisuus arktisella alueella on kyettävä takaamaan jatkossakin, kun kilpailu resursseista suurvaltojen välillä myös pohjoisilla merireiteillä kiihtyy. Suomelle arktisena maana tämä on erityisen tärkeää, Östman sanoo.

EU:n ja Naton välinen yhteistyö muotoutuu koko ajan, ja siinä pragmaattisuus on hyvästä. Nämä kaksi erityyppistä organisaatiota muodostavat jatkossa vahvan kaksikon tulevaisuuden varalle.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen tämä suhde on selkiytynyt: Nato toimii operatiivisesti ja tukee turvallisuussektorin kovaa ydintä, kun taas EU mahdollistaa toimintaedellytykset markkinoiden saumattomalle toiminnalle.

Östmanin mukaan Suomi voi olla unionissa kokoaan suurempi, kun uskallamme sanoa rohkeasti, mikä on ja mikä ei ole meidän arvojemme mukaista.

Suomen Kristillisdemokraatit on Euroopan kansanpuolueen (EPP) jäsen. EPP:n perusarvot ovat ihmiselämän arvo sen kaikissa olemassaolon vaiheissa. Kristillinen ihmiskuva on näiden arvojen lähtökohta, jolla tavoitellaan yhteisen hyvän saavuttamista.

– Kestäville arvoille rakentuvat yhteiskunnat ovatkin sosiaalisesti oikeudenmukaisia, turvallisuutta ja rauhaa rakentavia, yhteisöllisiä sekä perhemyönteisiä. Ne ovat myös yritteliäitä ja innovatiivisia, kilpailukykyisiä ja taloudellisesti vastuullisia.

– Tällaisissa yhteiskunnissa yksilöt kunnioittavat yhteisiä moraalisääntöjä sekä tuntevat vastuunsa omasta elämästään mutta myös toisistaan ja ympäristöstä.

Kristillisdemokraattien ja EPP:n kannattama lähivastuu- eli subsidiariteettiperiaate puolestaan ohjaa päätöksentekoa niin, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita ne koskevat.

Tämä periaate korostaa Östmanin mukaan itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyötä eikä tue Euroopan unionin kehittymistä liittovaltioksi.

– Tarvitsemme syvempää yhteistyötä mutta turha byrokratia ja sääntely pois. Yhteistyössä on voimaa.

Ylös