”On tärkeämpää suojella ihmisiä kuin edistää alkoholimarkkinoita” – Päivi Räsänen kertoo mielipiteensä alkoholipolitiikan eurooppalaistamisesta

12.3.2024 klo 10:38 Politiikka Samuli Rissanen

Hallitus on aikeissa ”eurooppalaistaa” Suomen alkoholipolitiikkaa. Päivi Räsänen muistuttaa, että eurooppalaisia juomatapoja tavoiteltaessa unohtuu usein, että Ranskassa päivittäisen viininkäytön seurauksena maksakirroosi ja muut alkoholisairaudet ovat yleisiä. Suomessa ongelmana on lisäksi humalahakuisuus ja siitä seuraavat rattijuopumukset ja väkivaltarikollisuus.

Eduskunta on saanut käsiteltäväksi esityksen, joka toisi nykyistä vahvemmat 8-prosenttiset alkoholijuomat kauppojen hyllyille. Tällä hetkellä raja on 5,5 prosenttia. Esitys laajentaisi merkittävästi alkoholin saatavuutta.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kritisoi aikeita: Hänen mielestään esitys lisäisi alkoholin päivittäistä kulutusta ja samalla alkoholihaittoja. Vahvempien juomien myyntipaikkojen määrä nousisi 17-kertaiseksi nykytilaan verrattuna.

Alkoholipolitiikkaa linjataan tällä vaalikaudella myös viinien ja säätelyä hallinnoivan ministeriön suhteen. Tässäkin kohtaa Räsänen on toista mieltä: Viinien tuonti ruokakauppoihin romuttaisi Alkon aseman, koska myymäläverkostoa ei olisi kannattavaa pitää yllä vain väkevien myyntiä varten. Hän ei myöskään kannata alkoholiasioiden siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen.

Räsäsen mielestä Alko on vastuullinen toimija, joka noudattaa alkoholilain perustarkoitusta vähentää alkoholin kokonaiskulutusta sekä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Sen myymälöiden ikärajatarkastukset toimivat kattavasti.

Tällä hetkellä Alkolla on 373 myymälää, vähittäismyyntiluvan haltijoita on 6300.

– Alkoholipolitiikan tehtävä on pohjoismaiseen malliin edistää kansanterveyttä. On tärkeämpää suojella ihmisiä kuin edistää alkoholimarkkinoita.

– Eurooppalaisia juomatapoja tavoiteltaessa unohtuu usein, että esimerkiksi Ranskassa päivittäisen viininkäytön seurauksena maksakirroosi ja muut alkoholisairaudet ovat yleisiä. Suomessa ongelmana on lisäksi humalahakuisuus ja siitä seuraavat rattijuopumukset ja väkivaltarikollisuus, Räsänen sanoo.

– Yli 1600 ihmishenkeä menetetään vuosittain. Hyvinvointialueet, poliisi ja oikeuslaitos ovat jo nyt kuormittuneita alkoholihaittojen vuoksi.

Samalla Räsänen huomauttaa, että alkoholin kokonaiskulutus ja etenkin nuorten alkoholinkäyttö ovat olleet Suomessa laskussa, ja jopa täysraittius on tullut muotiin.

– Tätä myönteistä kehitystä hallitus tukee kiristämällä alkoholijuomien valmisteverotusta kaiken kaikkiaan kahdella prosentilla, minkä seurauksena hintojen arvioidaan nousevan kokonaisuudessaan vajaan prosentin.

Räsänen muistuttaa, että alkoholin liikakäyttö on kuitenkin edelleen vakava suomalainen kansanterveysongelma. Etenkin pienituloiset ja heikommin koulutetut kärsivät alkoholihaitoista.

Alkoholin käytön haittojen välittömät kustannukset julkiselle taloudelle nousevat vuosittain lähes miljardiin euroon, minkä lisäksi alkoholisairaudet aiheuttavat merkittävää työkyvyttömyyttä ja ennenaikaista kuolleisuutta.

– Yli 1600 ihmishenkeä menetetään vuosittain. Hyvinvointialueet, poliisi ja oikeuslaitos ovat jo nyt kuormittuneita alkoholihaittojen vuoksi. Tätä kuormaa pitäisi keventää, ei lisätä.

Hallituksen esityksessä on pitäydytty valmistustaparajoitteeseen Euroopan komission painostuksesta huolimatta, jotta vahvempia alkoholisekoitteita ei tulisi kauppojen hyllyille. Makeat sekoitteet ovat olleet nuorten ja erityisesti naisten mieleen.

– Naiset kestävät miehiä heikommin alkoholia ja nuorten naisten alkoholin käyttö vaarantaa myös lasten terveyden. Joka vuosi syntyy satoja lapsia, joita äidin alkoholinkäyttö on vaurioittanut pysyvästi, Räsänen sanoo.

Ylös