Sari Essayah on hyvin tyytyväinen, että EU-asetuksessa on yksinkertaistamismahdollisuuksia myös suomalaisille viljelijöille

26.6.2024 klo 11:44 Politiikka Samuli Rissanen

Suomi on lähettänyt EU-komissiolle muutosesityksen, jossa viljelykiertovaatimuksen rinnalle otettaisiin käyttöön viljelyn monipuolistaminen. CAP-suunnitelman muutosesitykset edellyttävät vielä komission lopullista hyväksyntää.

Maataloustukia koskevan CAP-suunnitelman seurantakomitea hyväksyi CAP-suunnitelman muutosesityksen komissiolle toimitettavaksi kokouksessaan 11.6. Sen jälkeen oli vielä neuvotteluja komission kanssa ja Suomi lähetti komissiolle muutosesityksen 26.6.2024.

Yksi pinta-alaperusteisiin tukijärjestelmiin liittyvä keskeinen muutosesitys on, että ehdollisuuden viljelykiertovaatimuksen rinnalle otettaisiin käyttöön viljelyn monipuolistaminen. Lisäksi esitetään, että ehdollisuuden tuottamatonta alaa koskevan vähimmäisvaatimuksen poistuessa vuoden 2025 alusta alkaen monimuotoisuustavoitteita tuettaisiin ekojärjestelmän monimuotoisuuskasvien kautta.

Yksinkertaistamisen tavoitteena on siirtää vaatimuksia vapaaehtoisuuteen perustuvien ja tuettujen toimenpiteiden piiriin. Ekojärjestelmä mahdollistaa monimuotoisten maisemapiirteiden ilmoittamisen esimerkiksi katkaisemaan suuria yhden lajin peltoviljelyaloja.

Maa-ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoo olevansa hyvin tyytyväinen siihen, että EU-asetuksessa on yksinkertaistamismahdollisuuksia myös suomalaisille viljelijöille.

– Prosessissa on päästy nopeasti eteenpäin, ja alustavasti muutoksista voidaan kertoa viljelijöille jo nyt. Olen luottavainen siihen, että työ etukäteisneuvotteluissa komission kanssa on tuottanut tulosta ja saamme pian varmistuksen, että voimme toimia nyt komissiolle ehdotetulla tavalla.

Samassa CAP-suunnitelman muutosesityksessä on mukana myös nuoren viljelijän aloitustukea koskeva esitys, jolla toteutettaisiin pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmakirjaus nuoren viljelijän vuotuisen yrittäjätulovaatimuksen keventämisestä.

Esityksen mukaisesti aloitustuessa olisi jatkossa käytössä yksi aloitustuen tukitaso, joka vastaisi nykyistä ylempää aloitustuen tukitasoa. Tähän liittyvää yrittäjätulovaatimusta laskettaisiin nykyisestä 25 000 eurosta 22 000 euroon ja sen saavuttamiseksi asetettua määräaikaa pidennettäisiin yhdellä vuodella neljään vuoteen.

– Hallitus haluaa vahvistaa ruuantuotannon tulevaisuutta. Yksi toimi nuorten viljelijöiden aseman parantamiseksi on hallitusneuvotteluissa sovittu nuoren viljelijän yrittäjätulovaatimuksen muutos, joka nyt etenee, Essayah kertoo.

Ylös