Etlalta kovat lääkkeet tulevalle hallitukselle

9.1.2015 klo 09:42 Uutiset Samuli Rissanen

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos arvioi, että julkisen velan suhde kokonaistuotantoon taittuu tulevalla vaalikaudella vain 4-5 miljardin sopeutuksella.

Etlan mukaan velkasuhde pitäisi saada tulevan vaalikauden aikana laskevalla uralle niin, ettei vuonna 2019 velka sanottavasti ylitä 60 prosenttia BKT:sta. Tällä hetkellä velkasuhde on noin 60 prosenttia BKT:sta, mutta uhkaa yhä nousta lähivuosina, jos lisäsopeutuksia ei tehdä.

– Politiikan uskottavuuden kannalta on tärkeää tehdä kaikki päätökset etupainotteisesti heti hallituskauden alussa.

 

Etlan julkistamassa muistiossa tulevalle hallitukselle esitetäänkin rankkoja toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Toimitusjohtaja Vesa Vihriälän johdolla laaditun muistion rohtoina ovat etunenässä menoleikkaukset, sillä veroaste ei voi Etlan mukaan enää nousta.

– Politiikan uskottavuuden kannalta on tärkeää tehdä kaikki päätökset etupainotteisesti heti hallituskauden alussa.

– Jos talouden tasapaino alkaa korjautua erilaisten rakenteellisten toimien ansiosta odotettua nopeammin, voidaan sopeutustoimien mittakaavaa ja ajoitusta korjata vähemmän vaativaksi, muistiossa todetaan.

Etlan mukaan menojen sopeuttamisessa ei voida välttää tulonsiirtoihin puuttumista. Helpoin ja suurimmat virheet välttävä tapa olisi juustohöylä eli kaikkien etujen tasainen leikkaaminen. Sikäli kuin tämä koskee indeksitarkistuksia, leikkaukset voitaisiin ulottaa Etlan mielestä ongelmitta myös eläke-etuuksiin. Etlan laskelmien mukaan indeksitarkistuksista luopuminen vuosiksi 2016–2019 johtaisi veromenetykset huomioon ottaenkin yli 2 miljardin euron säästöön.

Suomen rapautunutta kilpailukykyä Etla parantaisi työajan pidentämisellä, indeksien jäädyttämisellä ja irtisanomisten helpottamisella. Etlan laskelmissa viikkotyöajan pidentäminen 37,5 tunnista 40 tuntiin samalla palkalla alentaisi tuntikustannusta 6,7 prosenttia. Tämä tosin heikentäisi aluksi työllisyyttä, kun samasta tuotannosta selvittäisiin pienemmällä henkilömäärällä. Vaikutus kääntyisi positiiviseksi, kun parempi kilpailukyky lisäisi tuotantoa.

Ylös