Päivi Räsänen: Maahanmuutto- politiikkamme ei luo eriarvoisuutta työelämään

11.1.2015 klo 11:50 Politiikka

Sisäministeri Räsänen kiistää tuoreen väitöskirjan näkemyksen, jonka mukaan maahanmuuttopolitiikkamme lisäisi ulkomaalaisten eriarvoisuutta työelämässä.

Jukka Könösen Joensuun yliopistossa perjantaina tarkastetun väitöksen mukaan maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa työmarkkinoihin, asettamalla ehtoja ja rajoituksia EU:n ulkopuolelta tulevien työnteolle ja oleskelulle Suomessa.

Maahanmuuttajan usein epävarma elämäntilanne oleskelulupien ja sosiaalisten oikeuksiensa suhteen heikentää väitöksen mukaan hänen asemaansa työntekijänä. Näin heistä tulee helposti muuta työvoimaa riippuvaisempia työnantajastaan. Maahanjäännin, työnteko-oikeuden ja sosiaaliturvan osalta keskenään eriarvoisessa asemassa olevat maahanmuuttajat voivatkin päätyä tekemään mitä tahansa työtä, työehdoistaan tinkien, maahanjäämisensä varmistamiseksi.

Edellyttäisikö työelämän eriarvoistumisen ehkäisy ulkomaalaisten oleskelun jatkuvuuden ja heidän yhtäläisten oikeuksiensa turvaamista nykyistä paremmin, Päivi Räsänen?

– Työperusteista oleskelulupaa ei myönnetä, jos työehdot ovat kehnot.

– Ihmettelen väitettä, että maahanmuuttopolitiikkamme kannustaisi tekemään mitä työtä tahansa, tai tinkimään työehdoista, sisäministeri toteaa.

Räsäsen mukaan ulkomaalaisen toimeentulon on oltava turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla työntekoa varten myönnetyn oleskeluluvan voimassaolon ajan:

– Työperusteista oleskelulupaa ei myönnetä, jos työehdot ovat kehnot, Räsänen sanoo.

Oleskelulupahakemuskäytäntö edellyttää työnantajalta työsopimuslaissa tarkoitetun selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista, samoin kuin vakuutuksen työehtosopimuksen ehtojen noudattamisesta asianomaisen henkilön osalta.

– Työ- ja elinkeinotoimisto voi lisäksi vaatia työnantajalta selvityksen siitä, että tämä on huolehtinut ja vastaisuudessa kykenee huolehtimaan velvoitteistaan, toteaa Räsänen.

Ministeri korostaa sitä, ettei kenenkään työntekijän pidä alistua työssään epäasialliseen kohteluun, alipalkkaukseen, ylipitkiin työpäiviin tai vaarallisiin työoloihin:

– Suomessa tehtävässä työssä pitää noudattaa Suomen lakeja, kansainvälisiä sopimuksia sekä työehtosopimusta.

Aitona ongelmana Räsänen pitää laitonta, työperäistä ihmiskauppaa.

– Valitettavasti sitä esiintyy myös meillä Suomessa, ja siksi tällä vaalikaudella olemmekin tehostaneet ongelman kitkemiseksi niin lainsäädäntöämme kuin viranomaistoimintaa.

– Kun kyse on laittomasta ja rikollisesta, työperäisestä ihmiskaupasta, oleskelulupaprosessia ei edes käydä läpi. Eli torjunta tapahtuu valvonnan keinoin, ei oleskelulupaprosessia kehittämällä, Räsänen täsmentää KD-verkkolehdelle.

 

Ylös