Unettomuus lihottaa ja lihavuus aiheuttaa unettomuutta

20.1.2015 klo 07:30 Uutiset Kristiina Kunnas

Liian vähäinen nukkuminen on yhteydessä painonnousuun – ainakin naisilla – ja toisaalta lihavuus näyttää ylläpitävän ja lisäävän unihäiriöitä, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Unettomuusoireet sekä lyhyt unen kesto olivat yhteydessä vähintään viiden kilon painonnousuun 5-7 vuoden seurannan aikana keski-ikäisillä naistyöntekijöillä, osoittaa ETM Peppi Haarion väitöstutkimus. Se tarkastetaan Helsingin yliopistossa perjantaina 23. tammikuuta.

Miehillä vastaavaa yhteyttä ei todettu. Ylipainoisilla ja lihavilla unettomuusoireet näyttivät lisäksi olevan pysyvämpiä kuin normaalipainoisilla, ja seuranta-aikana heidän unettomuusoireensa lisääntyivät.

Haario selvitti väitöstutkimuksessaan unen, painon ja terveyskäyttäytymisen välisiä yhteyksiä keski-ikäisillä työntekijöillä tarkastelemalla nukahtamisvaikeuksia, yöaikaista heräilyä ja vaikeuksia pysyä unessa sekä virkistämätöntä unta.

Työntekijöiden uneen liittyvät ongelmat pitäisi ottaa entistä paremmin huomioon lihavuuden ehkäisyssä.

Haario selvitti tutkimuksessaan myös keskimääräistä unen kestoa ja terveyskäyttäytymistä, kuten alkoholin käyttöä, tupakointia, liikuntaa ja epäterveellisiä ruokatottumuksia.

Tutkimuksessa otettiin huomioon sosiodemografiset tekijät, mielenterveysongelmat, työjärjestelyt sekä fyysinen terveys. Nämä eivät kuitenkaan selittäneet unen ja painon välisiä yhteyksiä.

– Tulokset osoittavat, että unettomuusoireet ja lyhyt unen kesto vaikuttavat painonnousuun, ja lihavuus näytti toisaalta ylläpitävän ja lisäävän unettomuusoireita seurannan aikana, Haario sanoo.

– Työntekijöiden uneen liittyvät ongelmat pitäisi ottaa entistä paremmin huomioon lihavuuden ehkäisyssä niin työterveyshuollossa kuin muussakin perusterveydenhuollossa, hän toteaa.

Väitöstutkimus on osa Helsingin kaupungin työntekijöihin kohdistuvaa Helsinki Health Study -tutkimusprojektia.

Aineisto kerättiin vuosina 2001–2002 sekä  2007. Vastaajia oli yli 7 000.

Ylös