Puolueiden kolme tärkeintä arvoa

30.1.2015 klo 15:21 Politiikka Samuli Rissanen

Seitsemän eduskuntapuolueen puheenjohtajat kertovat, mitkä ovat heidän mielestään puolueensa kolme tärkeintä arvoa.

Ouluun paneelikeskusteluun tänään iltapäivällä kootut eduskuntaryhmien puheenjohtajat kertoivat puolueidensa arvoista ja siitä, miten ne näkyvät käytännön politiikassa. Puoluejohtajat saivat tehtävän listata puolueensa kolme tärkeintä arvoa.

Aakkosjärjestyksessä puhuneista eduskuntapuolueiden puheenjohtajista kierroksen aloitti Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki. Hän kertoi puolueensa johtavien arvojen olevan oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja tasa-arvo.

– Oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että kaikilla pitää olla mahdollisuus pärjätä.

– Jotkut pärjäävät paremmin kuin toiset, siksi tuloja on tasattava verotuksen avulla.

Tasa-arvo merkitsee Arhinmäen mukaan sitä, että ihmisiä ei aseteta toisiaan vastaan vaan kaikilla on oikeus olla oma itsensä. Vähemmistöjä ei voi sivuuttaa.

Solidaarisuus kantaa Arhinmäen ajattelussa myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajaa Päivi Räsästä tuurannut kansanedustaja Jouko Jääskeläinen nimesi puolueen tärkeimmiksi arvoiksi ahkeruuden ja yrittäjyyden, perheen sekä turvallisuuden. Yrittäjyyden ja ahkeruuden merkitys korostuu vaikeina aikoina. Mahdollisuus yrittämiseen ja uudelleen jaloilleen nousemiseen epäonnistumisenkin jälkeen pitäisi olla olemassa.

Jääskeläinen korosti perhepolitiikassa perheiden valinnanvapautta. Hän muistutti myös miehen ja naisen erilaisuuden hyväksymisestä.

– Liitän turvallisuuteen myös yhteisöllisyyden. Se on yhdessä löydettyjen arvojen vapaaehtoista toteuttamista, hän sanoi.

Euroopan viimeaikaiset tapahtumat ovat Jääskeläisen mukaan merkkejä siitä, että yhteisöllisyys on katoamassa ja tilalle on tullut ideologioita, jotka luovat henkisesti ahdistavaa ilmapiiriä.

– Totuus ja vapaus ovat mielestäni ne kantavat voimat, joita nyt tarvitsemme, hän sanoi.

Vihreiden kärkikolmikkoon nousee puheenjohtaja Ville Niinistön mukaan kestävä kehitys, tasa-arvo ja ihmisläheisyys.

– Olemme maailmanparantaja-puolue ja ylpeitä siitä, hän sanoi.

Kestävä kehitys tarkoittaa puhtaita energiamuotoa, talouden ja ympäristön kantokyvyn yhteensovittamista.

– Fossiilisten käyttö näkyy nyt ilmansaasteina, sairauksina ja akuutteina ekokatastrofeina eri puolilla maailmaa, hän sanoi.

Tasa-arvo liittyy Vihreiden ajattelussa ihmisyyteen. Sen mukaisesti sukupuolittuneita rakenteita pitää purkaa ja edistää kaikkien ihmisten tasa-arvoa mihinkään ominaisuuteen katsomatta. Ihmisläheisyys liittyy Niinistön mukaan siihen, että Vihreät ovat kiinnostuneet omasta asuinympäristöstään, paikallisuudesta ja uudenlaisesta tavasta hahmottaa demokratiaa.

Sdp:n Antti Rinteenkin listalla komeilee oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja jakamaton ihmisarvo. Rinne myöntää, että vaikeina aikoina on ollut haasteellista puolustaa oikeudenmukaisuutta, mutta tähän on kuitenkin tälläkin hallituskaudella pyritty. Esimerkiksi hän nostaa perustulon korottamisen sadalla eurolla kuukaudessa ja pienituloisia suosivat veroratkaisut.

Keskustan Sipilälle tärkeintä on ihmisyys, kestävä talous ja realistinen luontosuhde. Ihmisyyteen hän liittää tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, sivistyksen ja yhteisöllisyyden. Kestävä talous on kohtuuden ekonomiaa.

– Siinä katsotaan seuraavaa sukupolvea. Tila ja maa jätetään paremmassa kunnossa seuraaville.

Realistinen luontosuhde puolestaan on sitä, että hyödynnetään vuosikasvu, mutta pidetään luonto silti hyvässä kunnossa.

Perussuomalaisten Timo Soinille rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja itsenäisyys muodostavat tärkeimmät arvot.

– Ilman valtiollista itsenäisyyttä ei voi olla Suomen kansaa, hän sanoi.

Itsenäisyyteen hän liittää puolustuskyvyn ja armeijan, sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta huolehtimisen.

Myös yksilöllä on oikeus itsenäisyyteen. Perussuomalaiset on Soinin mukaan kansanpuolue, johon voi tulla sellaisena kuin on.

– Siksi meillä välillä laidat paukkuu, kun olemme räiskyvää porukkaa.

Kokoomuksen Alexander Stubbille kolme pointtia ei tällä kertaa meinannut riittää, vaan hän nimesi koko joukon arvoja.

– Vapaus, vastuu, suvaitsevaisuus, mahdollisuuksien tasa-arvo, välittäminen, isänmaallisuus, Stubb lasketteli.

Vapauden rajoituksille pitää Stubbin mielestä olla erittäin hyvät perusteet ja toisaalta jokaisella on vastuu omista teoistaan. Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa moniarvoista ja avointa yhteiskuntaa. Välittäminen on sitä, että kaveria ei jätetä ja suvaitsevaisuus auttaa kunnioittamaan toisten ihmisten valintoja. Isänmaallisuuteen liittyy Stubbin kielenkäytössä myös kansainvälinen Suomi.

Ylös