Poliisimiesten määrä pysyy nykyisellään, jos tasokorotuksia tehdään ensi kaudellakin

5.2.2015 klo 17:45 Politiikka Samuli Rissanen

Sisäministeri Päivi Räsänen on huolissaan poliisien resursseista tulevan kehyskauden eli vuosien 2016-2019 aikana.

Sisäministeriössä on valmistunut selvitys poliisin pitkän aikavälin resursseista. Selvityksen mukaan poliisitoiminnan tason säilyttäminen nykyisellään edellyttää huomattavaa lisärahoitusta tulevina vuosina.

Räsänen kertoo, että tällä hallituskaudella poliisin resurssit on onnistuttu turvaamaan vuosittain hallituksen neuvotteluissa, mutta toiminnan kehittäminen edellyttää rahoituksen turvaamista pitkällä aikavälillä.

Räsäsen ministerikaudella aloitettu poliisin hallintorakenneuudistus on tuonut huomattavia menosäästöjä.

– Ensi kaudella samanlaista mahdollisuutta toiminnan tehostamiseen ei ole, vaan poliisitoimintaan tarvitaan tulevina vuosina aidosti lisäresursseja, hän kertoo.

Räsäsen sairausloman vuoksi aihetta käsitellään ensi keskiviikkona järjestettävän poliisibarometrin julkistamistilaisuuden yhteydessä.

– Poliisitoiminnan nykytaso on säilytettävä, Räsänen linjaa jo nyt.

Se tarkoittaa muun muassa poliisimiesten määrän pitämistä tämän vuoden tasolla eli 7 500 poliisimiehessä. Jotta tähän päästään, pitäisi nykyiseen kehyspäätökseen tehdä vuodesta 2016 alkaen tasokorotus, joka kasvaa yli 67 miljoonaan euroon vuodessa 2019 mennessä. Lisäys on Räsäsen mielestä välttämätön poliisin hyvän toiminnan turvaamiseksi.

Tällä hallituskaudella tehtyjen kehyspäätösten mukaisesti poliisin määrärahoja on asteittain korotettu niin, että tänä vuonna korotus on 30 miljoonaa euroa. Poliisin hallinnon uudistamisesta saadut 28 miljoonaa euroa kohdennetaan lisäksi operatiiviseen toimintaan. Tasokorotus kuitenkin leikkautuu pois vuoteen 2018 mennessä. Säästövelvoitteet laskevat tuolloin poliisin määrärahakehyksen lähes vuoden 2011 tasoon eli hallintorakenneuudistusta edeltäneelle tasolle.

Ylös