Jääskeläinen: Palkkatasa-arvon toteutumiselle yhä monia esteitä

6.2.2015 klo 06:15 Kotimaa

Naiset ovat yhä altavastaajina palkkatyötä koskevissa tasa-arvokysymyksissä, totesi Jouko Jääskeläinen Finlandia-talolla pidetyssä, tasa-arvon tulevaisuutta koskevassa seminaarissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään tilaisuuteen osallistuivat eri eduskuntapuolueiden edustajat.

Jääskeläisen mukaan sille, että suomalaisen naisen palkka keskimäärin on noin 83 prosenttia miesten palkasta, löytyy useita syitä.

– Vaikka puolet erosta selittyisikin työtehtävien erilaisuudesta, jää toinen puoli eriarvoisesta palkkauksesta silti vaille perusteita, Jääskeläinen totesi.

Hän painotti esimiesten vastuuta toimia johdonmukaisesti jo työhönottotilanteessa, tulevan työntekijän palkkauksesta sovittaessa.

Hoivatyön nykyisellä palkkatasolla kovinkaan moni mies tuskin edes siihen suostuisi.

Keskustelussa nousi esiin myös hoivatyö ja sen merkittävä yhteiskunnallinen rooli etenkin naisten elämässä. Tältä osin Jääskeläinen painotti perheiden valinnanvapauden oikeutta samoin kuin sitä, miten hoivatyön nykyisellä palkkatasolla kovinkaan moni mies tuskin edes siihen suostuisi.

Jääskeläinen nosti niin ikään esiin naisten epätasa-arvoon liittyen ulkomaalaistaustaisuuden sekä vammaisten naisten aseman, joka meillä käydyssä tasa-arvokeskustelussa on jäänyt liian vähälle huomiolle.

– Esimerkiksi suomalaisten eduskuntapuolueiden Demo-järjestö tekee esimerkillistä työtä sekä Tansaniassa että Sambiassa naisten aseman ja naisjärjestöjen työmahdollisuuksien parantamiseksi.

– Samoin meillä Suomessa turvakotiverkostojen rahoitus ja ympärivuorokautinen turvakotipuhelin-toiminta tulee turvata.

Jääskeläinen totesi Kristillisdemokraattien näkemysten naisten tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä olevan hyvin perustellun ja eettisesti selkeän sekä oikeudenmukaisen.

– Suomessa käytävää tasa-arvokeskustelua kuitenkin leimaavat usein eri vähemmistöjä koskevien omien intressien voimakkaat painotukset, jolloin itse asia saattaa hämärtyä.

Ylös