Palvelusetelit koetaan hyvinä

6.2.2015 klo 18:00 Kotimaa

Sote-palveluissa palveluseteliä käyttäneet kansalaiset ovat tyytyväisiä kokemukseensa. Seteliä käyttäneistä 78 prosenttia koki sen käytön myönteiseksi tai erittäin myönteiseksi.

Tulos käy ilmi Aula Researchin toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä terveydenhuollon kehittämistarpeista ja sote-uudistuksen toteuttamisesta. Kyselyyn vastasi loka-marraskuun aikana yli 2000 täysi-ikäistä suomalaista.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä astui voimaan vuonna 2009. Yli puolessa Suomen kunnista palveluseteli on käytössä, valtaosin sosiaalipalveluissa.

Runsas puolet kyselyyn vastanneista kannattaa palveluseteleiden käytön lisäämistä.

Terveyspalveluissa palveluseteliä käytetään toistaiseksi hyvin vähän. 71 prosenttia vastaajista oli kuullut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä, muttei ollut käyttänyt sitä. Vastanneista vain 9 prosenttia kertoi käyttäneensä palveluseteliä. Peräti 62 prosenttia kaikista vastaajista kannattaa palvelusetelin käytön lisäämistä.

– Nykyisin on täysin kuntien päätettävissä, mihin palveluihin ne palveluseteleitä myöntävät vai myöntävätkö ollenkaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluaan järjestettäväksi palvelusetelin avulla. Vaikka palvelusetelilaki onkin ollut myönteinen askel asiakkaan valinnanvapauden lisäämiseksi terveyspalveluissa, sitä ei ole hyödynnetty siinä määrin kuin olisi ollut mahdollista. Tutkimuksen mukaan tätä selvästi toivotaan, sanoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Järvi.

– Tutkimustulosten mukaan kansalaiset haluavat hyödyntää palveluseteliä ja valita tarvitsemansa terveyspalvelun tuottajan itse. Peräti 91 prosenttia vastasi valinnanvapauden terveyspalveluissa olevan tärkeää, Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen korostaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen uudistaminen on valmisteilla.

– Rahan on sote-palveluissa seurattava asiakasta, esimerkiksi palvelusetelin muodossa, mutta nykyisin palvelusetelin myöntämisestä päättää kunta. Valtakunnallinen palveluseteli kaikille suomalaisille asuinkunnasta riippumatta olisi kannatettava ratkaisu, esittää Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Leinonen.

Ylös