Todistajansuojeluohjelma käyttöön myös Suomessa

6.2.2015 klo 16:35 Kotimaa

Amerikkalaiselokuvista ja tv-sarjoista tuttu todistajansuojeluohjelma on tulossa käyttöön myös meillä. Yleensä vakavaan, järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä ohjelma saa lain voiman 1.3.

Suojeluohjelma pyrkii turvaaman todistajan koskemattomuuden häntä uhkaavalta kostolta. Käytännössä se tarkoittaa yleensä uutta asuinpaikkaa, tilapäistä peitehenkilöllisyyttä ja muita suojelutoimenpiteitä.

Todistajansuojeluohjelma käynnistetään vain, jos mitkään muut keinot ole riittäviä asianomaisen henkilön henkeä ja terveyttä uhkaavalta vaaralta. Ennen ohjelman aloittamista tehdään aina arvio siitä, voidaanko henkilöä suojella muilla keinoin. Näitä ovat esimerkiksi lähestymiskielto,yhteystietojen salaaminen ja kodin erilaiset turvajärjestelmät.

Laki todistajansuojeluohjelmasta astuu voimaan maaliskuun alusta lähtien.

Suojeluohjelma lisää viranomaisten mahdollisuuksia suojella niitä henkilöitä, jotka joutuvat pelkäämään henkensä puolesta. Vaikka poliisi arvioikin uusien suojelutapausten määräksi vain muutaman vuodessa, ovat lain vaikutukset silti merkittävät niin yksilötasolla kuin myös laajemmin yhteiskunnallisesti, rikosoikeudellisen vastuun toteutumisen kautta.

Todistajansuojeluohjelma liittyy tavallisimmin henkilöihin, jotka myös itse kuuluvat rikollisryhmään tai sen välittömään vaikutuspiiriin. Useimmissa muissa EU-maissa  todistajansuojeluohjelma ja sitä koskeva lainsäädäntö ovat jo vakiintunut osa poliisin toimintaa.

Suomessa todistajansuojeluohjelman toteuttamisesta vastaa Keskusrikospoliisi, joka toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

 

 

Ylös