Jääskeläinen: Kristillisdemokratian vastaus yhteiskunnan arvotyhjiöön on vastuullinen vapaus

10.2.2015 klo 13:02 Kotimaa

Yhteisöllisyys on yhteisen hyvän etsintää ja tekemistä. Poliittiset päätökset edellyttävät arvoja, jotka mahdollistavat tämän yhteisen hyvän ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen. Kristillisdemokratia tarjoaa vahvan, yksilölähtöinen moraaliperustan, jonka varaan näitä päätöksiä voi rakentaa, totesi Jouko Jääskeläinen.

Vaalistarttitilaisuuden puheenvuorossaan Ikaalisissa Jääskeläinen vertasi kristillisdemokratiaa voileipäkakkuun, jossa on kolme kerrosta.

– Ensimmäinen niistä muodostuu Jumala- ja uskonkäsityksestämme, toinen kerros yksilökohtaisesta moraaliperustastamme. Kolmas siitä, miten rakennamme taloudellista oikeudenmukaisuutta.

Viime vuosina yleistyneisiin kansan- ja äärimmäisyysuskontoihin viitaten Jääskeläinen muistutti, miten kristillisyyden kohdalla väkivalta uskonnon varjolla on lähtökohtaisesti kiellettyä.

Yksittäisten yritysten ja ihmisten määrätessä tänä päivänä markkinoista, tarvitaan yhteiskunnan vastapainoksi kristillisdemokratian eettisyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Jääskeläinen totesi, miten kymmenen käskyä yhä toimii moraalisena perustana myös omassa ajassamme:

– Minun velvollisuuteni on toisen oikeus ja lähimmäiseni velvollisuus on minun oikeuteni. Tähän liittyvät ajankohtaiset kysymykset ikääntyvän väestön kunnioittamisesta, seksuaalietiikasta, eutanasiasta, ja niin edelleen.

Puheenvuoronsa lopuksi Jääskeläinen tiivisti kristillisdemokraattisen ajattelu- ja toimintatavan kolmeen teesiin:

– Olkaamme ehdottomia perusasioissa, mutta joustavia käytännön valinnoissa ja niitä koskevissa tulkinnoissa. Ja kolmanneksi: osoittakaamme rakkautta ja avointa mieltä kahden ensimmäisen asian kohdalla.

Ylös